Stat.pl

utworzylem sobie konto na stat.pl (statystyki) i otrzymalem tak skrypt

(wkleić kod skryptu w kod strony, umieczając go przed ostatnim znacznikiem