Std::cout Nie działa


(Czqcha) #1

Siema, właśnie ma zamiar zacząć uczyć się programować w języku C++, kupiłem książkę "Synfonia C++".

Zacząłem tworzyć swój drugi program ( przepisałem kod źródłowy z książki)

Oto on:

include

int main()

{

int stopy; // Do przechowania danej wejsciowej

double metry; //do wypisania wynik

double przelicznik = 0.3; // przelicznik

// Stopy metry

std::cout <<"Podaj wysokość w stopach:";

std::cin>>stopy; //przyjęcie danej

// z klawiatury

metry=stopy*przelicznik //właściwe przeliczenie

std::cout <<'\n";

// Wypisywanie wyniku

std::cout <

}

Gdy chciałem go "skomplikować" Zaznacza mi mi błąd w :

std::cout <<'\n";

gdy skasuje tą linijkę to Błąd wyskakuje też przy "std::cout" ( std::cout <

Korzystam z środowiska programistycznego "DEV C++" ale na innych ma ten sam problem

Mógł by mi ktoś wyjaśnić o co może tu chodzić??


(Elsammi) #2

#include

#include

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])

{

int stopy; // Do przechowania danej wejsciowej

double metry; //do wypisania wynik

double przelicznik = 0.3; // przelicznik

// Stopy metry

cout <<“Podaj wysokość w stopach:”;

cin>>stopy; //przyjęcie danej

// z klawiatury

metry=stopy*przelicznik ; //właściwe przeliczenie

// Wypisywanie wyniku

cout<

system(“PAUSE”);

return EXIT_SUCCESS;

}


(Drobok) #3

Masz mieć cudzysłów (masz apostrof na początku), poza tym jak poprzednik wspomniał brakuje ci return.

Dodane 09.04.2013 (Wt) 22:28

Na przyszłość przeczytaj / podawaj również błąd jaki ci wyświetla. O wiele ułatwia to pracę :slight_smile:


(B.Andy) #4

Super zła rada. Zależne od systemu, zatrzymanie wykonania programu konsolowego jest niepożądane, a to uczy złego nawyku, wolne, bo odnosi się do wielu złożonych windowsowych zależności.

Szerzej tutaj: http://stackoverflow.com/questions/1107 … s-it-wrong