Sterowanie na określony czas


(Ashirenowo) #1

Poszukuję programu, który by o określonej porze symulował naciśnięcie klawisza bądź kliknięcie myszki. Np. żeby o 15:00 "nacisnął" F5. Nie musi być link, wystarczy tylko nazwa.