Sterowanie wsad w konsoli

Witam

mam napisać programy który za pomocą klawiszy wsad będzie mi poruszał gwiazdką po ekranie

napisałem coś takiego

#include 

#include 

using namespace std;


int main()

{

int x=40, y=12;

char key;

gotoxy(x,y);

cout<<"*";

if()

{

}


getch();

return 0;

}

chodzi mi o napisanie tego funkcją if (chyba że jest coś łatwiejszego) że np jesli wcisne w to współrzędne y zostaną zmniejszone o 1 czyli y=y-1, tylko nie wiem jak to zrobić z tymi klawiszami pomoże ktoś?

Użyj switch i staraj się nie używać conio - nie jest to biblioteka standardowa, a ma sensowne zastępniki.

Jw + dodaj system(“cls”);