Sterowniki do Intel(r) AIM External Flat Panel Driver 0 n/a


(Wojzrb) #1

Proszę o znalezienie sterwoników do płyty głównej Intel® AIM External Flat Panel Driver 0 n/a.

Komputer kolegi.