Sterowniki do MCS9865 na Linuksie

Witam. Zakupiłem kartę rozszerzeń z portem LPT za całkiem niską cenę.

$ lspci -v

05:01.2 Parallel controller: NetMos Technology PCI 9865 Multi-I/O Controller (prog-if 03)

	Subsystem: Device a000:2000

	Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 11

	I/O ports at e800 [size=8]

	I/O ports at e480 [size=8]

	Memory at febfb000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

	Memory at febfa000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

	Capabilities:

Jednakże mam problem z instalacją sterowników do niej. Na samym początku okazuje się że płytkę dołączoną do pudełka można wyrzucić przez okno. Pobrałem sterowniki w wersji 1.0.0.9 czyli pliczek MCS9865_V1.0.0.9_Linux.tar.gz

MCS9865_V1.0.0.9$ make

rm -f *.mod.c *.o *.ko .*.cmd *.symvers

make -C /lib/modules/2.6.32-28-generic/build/ SUBDIRS=MCS9865_V1.0.0.9 modules

make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.32-28-generic'

 CC [M] MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865.o

MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865.c: In function ‘receive_chars’:

MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865.c:644: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast

MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865.c:718: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast

 CC [M] MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865-isa.o

 Building modules, stage 2.

 MODPOST 2 modules

 CC MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865-isa.mod.o

 LD [M] MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865-isa.ko

 CC MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865.mod.o

 LD [M] MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865.ko

make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.32-28-generic'


MCS9865_V1.0.0.9$ sudo make install

cp mcs9865.ko mcs9865-isa.ko /lib/modules/2.6.32-28-generic/kernel/drivers/serial/

depmod -A

chmod +x mcs9865

cp mcs9865 /etc/init.d/

ln -s /etc/init.d/mcs9865 /etc/rc.d/rc3.d/Smcs9865 || true 	

ln: tworzenie dowiązania symbolicznego `/etc/rc.d/rc3.d/Smcs9865': No such file or directory

ln -s /etc/init.d/mcs9865 /etc/rc.d/rc5.d/Smcs9865 || true

ln: tworzenie dowiązania symbolicznego `/etc/rc.d/rc5.d/Smcs9865': No such file or directory

modprobe mcs9865

modprobe mcs9865-isa

Znalazłem kilka rozwiązań tego problemu, lecz każde prowadzi do tego samego błędu (próbowałem chyba 2 lub 3).

Z góry dzięki za pomoc.

pozdrawiam

Nie działa ona OOTB?

I czy robiłeś

./configure

?

/usr/bin/avrdude -C /etc/avrdude.conf -p m8 -P /dev/parport0 -c stk200 -U eeprom:w:usbasp.2006-12-29/bin/firmware/usbasp.atmega8.2006-12-29.hex:a 

avrdude: can't open device "/dev/parport0": No such file or directory

avrdude: failed to open parallel port "/dev/parport0"

nie

MCS9865_V1.0.0.9$ ./configure mcs9865-isa.mod.o

bash: ./configure: No such file or directory

W jaki sposob użyć ??

 1. Rozpakowujesz MCS9865_V1.0.0.9_Linux.tar.gz.

W konsoli

cd /katalog/z_twoim/archiwum

./configure

make

sudo make install
MCS9865_V1.0.0.9$ ./configure

bash: ./configure: No such file or directory

coś nie ten teges. nie wiem nie ogarniam tego :frowning:

cd /katalog/z_twoim/archiwum

ls

I podaj wynik ls , by lepiej zapoznać się z tym co masz.

MCS9865_V1.0.0.9$ ls

Makefile mcs9865.c mcs9865-isa.c mcs9865_isa_installation

mcs9865 mcs9865.h mcs9865-isa.h MCS9865_Linux_UM_Ver1.1.pdf

http://ubuntuone.com/p/1BcI/

Proszę.

Tą stronę widziałeś?:

http://www.pkontopoulos.com/technical-a … orts-setup .

Zainstalowałem setserial oraz minicom, ustawiłem setserial na manual, w grubie do wpisu kernela dodałem 8250.nr_uarts=5.

Potem reboot.

Dla sprawdzenia lspci -v:

$ lspci -v

05:01.0 Serial controller: NetMos Technology PCI 9865 Multi-I/O Controller (prog-if 02)

	Subsystem: Device a000:1000

	Flags: medium devsel, IRQ 17

	I/O ports at ec00 [size=8]

	Memory at febff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

	Memory at febfe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

	Capabilities: 


05:01.1 Serial controller: NetMos Technology PCI 9865 Multi-I/O Controller (prog-if 02)

	Subsystem: Device a000:1000

	Flags: medium devsel, IRQ 18

	I/O ports at e880 [size=8]

	Memory at febfd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

	Memory at febfc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

	Capabilities: 


05:01.2 Parallel controller: NetMos Technology PCI 9865 Multi-I/O Controller (prog-if 03)

	Subsystem: Device a000:2000

	Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 11

	I/O ports at e800 [size=8]

	I/O ports at e480 [size=8]

	Memory at febfb000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

	Memory at febfa000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

	Capabilities:

make

MCS9865_V1.0.0.9$ make

rm -f *.mod.c *.o *.ko .*.cmd *.symvers

make -C /lib/modules/2.6.32-28-generic/build/ SUBDIRS=/Pulpit/MCS9865_V1.0.0.9 modules

make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.32-28-generic'

 CC [M] /Pulpit/MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865.o

/MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865.c: In function ‘receive_chars’:

/Pulpit/MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865.c:644: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast

/MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865.c:718: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast

 CC [M] /MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865-isa.o

 Building modules, stage 2.

 MODPOST 2 modules

 CC /MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865-isa.mod.o

 LD [M] /MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865-isa.ko

 CC /MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865.mod.o

 LD [M] /MCS9865_V1.0.0.9/mcs9865.ko

make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.32-28-generic'

następnie make install

MCS9865_V1.0.0.9$ sudo make install

cp mcs9865.ko mcs9865-isa.ko /lib/modules/2.6.32-28-generic/kernel/drivers/serial/

depmod -A

chmod +x mcs9865

cp mcs9865 /etc/init.d/

ln -s /etc/init.d/mcs9865 /etc/rc.d/rc3.d/Smcs9865 || true 	

ln: tworzenie dowiązania symbolicznego `/etc/rc.d/rc3.d/Smcs9865': No such file or directory

ln -s /etc/init.d/mcs9865 /etc/rc.d/rc5.d/Smcs9865 || true

ln: tworzenie dowiązania symbolicznego `/etc/rc.d/rc5.d/Smcs9865': No such file or directory

modprobe mcs9865

modprobe mcs9865-isa

Chciałbym zwrócić uwagę, iż owa instrukcja jest dedykowana na serwer.

Jakieś sugestie ??