Sterowniki intel hd graphics w ubuntu


(St4n3k) #1

witam! czy przy kernelu 3.8 trzeba doinstalowywać jakieś specjalne sterowniki do zintegrowanej karty graficznej z i3-530? (intel hd graphics 3000) Ubuntu wyświetla ją jako "Intel® Ironlake Desktop "


(marcin82) #2

Podaj wynik polecenia:

sudo hwinfo --gfxcard

Raczej nic więcej nie trzeba.


(St4n3k) #3
> hal.1: read hal dataprocess 23857: arguments to dbus_move_error() were incorrect, assertion "(dest) == NULL || !dbus_error_is_set ((dest))" failed in file ../../dbus/dbus-errors.c line 282.

This is normally a bug in some application using the D-Bus library.

libhal.c 3483 : Error unsubscribing to signals, error=The name org.freedesktop.Hal was not provided by any .service files

09: PCI 02.0: 0300 VGA compatible controller (VGA)       

 [Created at pci.318]

 Unique ID: _Znp.zzcQ04R5msE

 SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:02.0

 SysFS BusID: 0000:00:02.0

 Hardware Class: graphics card

 Model: "Intel Auburndale/Havendale Integrated Graphics Controller"

 Vendor: pci 0x8086 "Intel Corporation"

 Device: pci 0x0042 "Auburndale/Havendale Integrated Graphics Controller"

 SubVendor: pci 0x1458 "Giga-byte Technology"

 SubDevice: pci 0xd000 

 Revision: 0x12

 Driver: "i915"

 Driver Modules: "drm"

 Memory Range: 0xfb800000-0xfbbfffff (rw,non-prefetchable)

 Memory Range: 0xe0000000-0xefffffff (ro,non-prefetchable)

 I/O Ports: 0xff00-0xff07 (rw)

 IRQ: 43 (4636856 events)

 Module Alias: "pci:v00008086d00000042sv00001458sd0000D000bc03sc00i00"

 Driver Info #0:

  Driver Status: i915 is active

  Driver Activation Cmd: "modprobe i915"

 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown


Primary display adapter: #9

(etam) #4

Wygląda dobrze.

Dla pewności możesz jeszcze pokazać wynik polecenia

glxinfo | egrep -i "(opengl|direct)"

. Jeżeli będzie tam linijka “direct rendering: Yes”, to znaczy, że wszystko działa.


(St4n3k) #5

Aha, czyli wszystko okej :slight_smile:

direct rendering: Yes

OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center

OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Ironlake Desktop 

OpenGL version string: 2.1 Mesa 9.0.3

OpenGL shading language version string: 1.20

OpenGL extensions: