"Stoper" do pomiaru czasu wykonania działania przez program

Szukam coś w rodzaju “Stopera” do pomiaru czasu wykonania działania przez program.

 

http://pl.e-stopwatch.eu/