Stosowanie Userbarów


(Asterisk) #1

Przypominam, w części VI Regulaminu zostały narzucone pewne wymagania,

dotyczące stosowanych w podpisach Userbarów, czyli:

Ponieważ duża część animowanych Userbarów nie spełnia tego ostatniego warunku ,

więc bardzo proszę o dostosowanie ich do wymogów regulaminowych