Stracony plik - MS Word


(Rksi) #1

Pisałem sobie w MS Wordzie, zapisałem plik, zacząłem pisać dalej i przypadkiem zamknąłem zeb zapisu. Niestety funkcja autozapisywania nie zdążyłą się włączyć. Jest jakiś sposób?


(system) #2

Poczytaj:

:arrow: http://www.twojepc.pl/boardPytanie98980.htm


(Asterisk) #3

Tymczasem Autor napisał