Strasznie powolny komputer


(Tehace Akfourseven) #1

Witam, mam strasznie powolnego laptopa i jestem pewny, że jest to spowodowane dużą ilością różnego rodzaju śmieci. Poniżej zamieszczam logi z Farbara, proszę o pomoc co mógłbym zrobić aby przyśpieszyć działanie komputera…

 

Log FRST:

 

http://www.wklej.org/id/1504330/

 

Log Addiotional:

 

http://www.wklej.org/id/1504332/


(krzych5610) #2

Pobierz na pulpit AdwCleaner - https://toolslib.net/downloads/finish/1/

Wykonaj polecenia szukaj i usuń. Po restarcie przygotuj aktualne raporty skanera FRST.


(Tehace Akfourseven) #3

Trochę rzeczy usunęło.

 

Log FRST:

http://wklej.org/id/1504487/

 

Log Addiotional:

http://wklej.org/id/1504488/


(Atis) #4

Odinstaluj Norton Online Backup.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
HKLM-x32\...\Run: [LManager] => [X]
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [IsMyWinLockerReboot] => msiexec.exe /qn /x{voidguid}
HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [IsMyWinLockerReboot] => msiexec.exe /qn /x{voidguid}
HKU\S-1-5-21-384491703-3796310031-1053137100-1001\...\Run: [Yahoo! Search] => C:\Users\Tomasz\AppData\Local\Pay-By-Ads\Yahoo! Search\1.3.15.4\dsrlte.exe
HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [IsMyWinLockerReboot] => msiexec.exe /qn /x{voidguid}
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKCU - {08C2C115-D2F5-4004-952C-919BF61E8DC6} URL = 
SearchScopes: HKCU - {4733FB9E-51C0-4DDE-A643-BE123DD64799} URL = http://rts.dsrlte.com/?q={searchTerms}&r=867
BHO: No Name -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> No File
BHO-x32: No Name -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> No File
Handler: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - No File
Handler: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - No File
Handler-x32: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - No File
Handler-x32: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - No File
Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - No File
Filter-x32: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - No File
FF DefaultSearchEngine: Yahoo! Search
FF SelectedSearchEngine: Yahoo! Search
FF Extension: Website Discovery Pro - C:\Users\Tomasz\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vtyp0fgq.default\Extensions\discoverypro@discoverypro.com [2014-04-28]
FF Extension: Mega Browse - C:\Users\Tomasz\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vtyp0fgq.default\Extensions\{3cba27c3-475d-4169-acc8-58d65fafc812}.xpi [2014-10-11]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{4ED1F68A-5463-4931-9384-8FFF5ED91D92}] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor
CHR Extension: (SiteAdvisor) - C:\Users\Tomasz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho [2014-07-02]
CHR Extension: (Mega Browse) - C:\Users\Tomasz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kgkmmefaeflbkbbamehfkghmmlgnpojl [2014-09-30]
R2 MaintainerSvc3.22.1827446; C:\ProgramData\06154ba7-7ceb-4959-a6bd-bf38bdec8cc6\maintainer.exe [123304 2014-10-29] ()
S2 Util Mega Browse; "C:\Program Files (x86)\Mega Browse\bin\utilMegaBrowse.exe" [X] <==== ATTENTION
S3 athr; \SystemRoot\system32\DRIVERS\athrx.sys [X]
C:\Program Files (x86)\Mega Browse
C:\AdwCleaner
C:\ProgramData\06154ba7-7ceb-4959-a6bd-bf38bdec8cc6
Task: {69B44674-CEC7-4F7D-BB4C-0F3EF0197F9D} - System32\Tasks\DLL-Files.Com Fixer_MONTHLY => C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe [2013-04-11] (Dll-FIles.Com)
Task: {7D5839A4-7A36-4285-8C46-CA74C814529A} - System32\Tasks\RDReminder => C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe [2013-04-11] (Dll-FIles.Com)
Task: {8278E319-1FB5-4EE5-A378-4E05602AF72F} - System32\Tasks\DLL-Files.Com Fixer_Updates => C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe [2013-04-11] (Dll-FIles.Com)
Task: {AA970964-A57E-4B65-A3B2-375C21706DA2} - System32\Tasks\Yahoo! Search Updater => C:\Users\Tomasz\AppData\Local\Pay-By-Ads\Yahoo! Search\1.3.15.4\dsrsetup.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\DLL-Files.Com Fixer_MONTHLY.job => C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
Task: C:\Windows\Tasks\DLL-Files.Com Fixer_Updates.job => C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS => ""=""
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Tehace Akfourseven) #5

Norton Online Backup odinstalowany, niżej logi. Chociaż już widać lekką poprawę podczas używania przeglądarki.

 

log FRST:

http://wklej.org/id/1504627/

 

log z fixloga:

http://wklej.org/id/1504629/


(Atis) #6

Nie widać infekcji.

Skasuj folder C:\FRST