Strasznie wolno chodzacy net


(Maro14) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:45:10, on 2008-10-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINNT\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Freedom\Freedom.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINNT\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Aware.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINNT\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'Default user')

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{DE838CDA-76CD-474E-8891-F5A8C514EE21}: NameServer = 217.116.100.65 217.116.100.66

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 4384 bytes

Tak jak w temacie net od kilku dni strasznie zmula ;/ Piosenka sciaga sie pol h strony laduja po minute a mam Orange Freedom 1mb

Co By mozna usunac ?


(Kambor4) #2

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz>> Fix checked.

Daj log z -----> ComboFix (niżej na stronie linku).

============

K.


(Joni987) #3

dodatkowo możesz usunąć wpis:

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

jednak nie wpłynie on na poziom zabezpieczeń, jest on poprostu zbędny


(JNJN) #4

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN


(Maro14) #5

ComboFix 08-10-23.08 - Mar 2008-10-24 15:22:19.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.49 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: C:\Documents and Settings\Mar\Pulpit\ComboFix.exe

UWAGA - TEN KOMPUTER NIE MA ZAINSTALOWANEJ KONSOLI ODZYSKIWANIA!!

.

Error: Cfiles.dat

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat

C:\Program Files\myglobalsearch

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\History\search

----- BITS: Możliwe zainfekowane strony -----

hxxp://www.hhdsoftware.com

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sterowniki/Usługi )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_OULTRAF

-------\Service_oUltraf

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2008-09-24 do 2008-10-24 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-25 11:14 . 2008-05-25 11:21

2009-05-25 11:14 . 2009-05-25 11:14

2009-05-25 11:14 . 2006-06-20 10:56 225,280 --a--c--- C:\WINNT\system32\rewire.dll

2009-05-25 11:13 . 2002-07-08 00:14 1,294,336 --a------ C:\WINNT\system32\vorbis.acm

2008-10-24 15:28 . 2008-10-24 15:28

2008-10-24 15:28 . 2008-10-24 15:28

2008-10-24 14:30 . 2008-10-24 14:30

2008-10-24 14:30 . 2008-10-24 14:45

2008-10-24 14:27 . 2008-10-24 14:27

2008-10-18 15:52 . 2008-10-18 15:52

2008-10-18 15:52 . 2006-06-02 16:38 425,984 --a------ C:\WINNT\system32\stmcfg32.dll

2008-10-18 15:52 . 2006-06-02 09:01 151,552 --a------ C:\WINNT\system32\stmctrl.dll

2008-10-18 15:51 . 2008-10-18 15:51

2008-10-18 15:51 . 2008-10-18 15:53

2008-10-17 15:10 . 2004-08-03 23:08 26,624 --a------ C:\WINNT\system32\drivers\usbehci.sys

2008-10-17 15:10 . 2004-08-03 23:08 20,480 --a------ C:\WINNT\system32\drivers\usbuhci.sys

2008-10-17 15:10 . 2004-08-04 00:44 7,168 --a------ C:\WINNT\system32\hccoin.dll

2008-10-17 15:01 . 2008-10-17 15:01

2008-10-17 15:01 . 2003-06-24 11:47 104,088 --------- C:\WINNT\system32\drivers\ALiEHCI.SYS

2008-10-17 15:01 . 2001-11-13 21:24 35,587 --------- C:\WINNT\system32\rmusb20.EXE

2008-10-17 15:01 . 2003-01-11 17:20 28,672 --------- C:\WINNT\system32\Unusb20.exe

2008-10-17 15:01 . 2003-06-24 11:54 17,835 --------- C:\WINNT\system32\drivers\ALiHUB.SYS

2008-10-17 15:01 . 2003-06-24 11:53 8,668 --------- C:\WINNT\system32\drivers\ALiGP.SYS

2008-10-17 15:01 . 2003-06-24 11:55 5,337 --------- C:\WINNT\system32\drivers\ALiRTHUB.SYS

2008-10-17 15:01 . 2003-06-24 13:35 635 --a------ C:\WINNT\system32\setup.iss

2008-10-06 21:26 . 2008-10-06 21:26

2008-10-06 21:00 . 2008-10-06 21:01 43,520 --a------ C:\WINNT\system32\CmdLineExt03.dll

2008-10-06 20:59 . 2008-10-06 21:00

2008-10-04 11:15 . 2008-10-04 11:15

2008-10-04 11:13 . 1993-07-23 00:15 398,416 --a------ C:\WINNT\system\VBRUN300.DLL

2008-10-04 11:13 . 1994-09-11 15:15 64,432 --a------ C:\WINNT\system\THREED.VBX

2008-10-04 11:13 . 1993-04-28 00:15 30,112 --a------ C:\WINNT\system\MCI.VBX

2008-10-04 11:13 . 1993-04-28 00:15 18,688 --a------ C:\WINNT\system\CMDIALOG.VBX

2008-10-04 11:13 . 1996-10-26 19:04 12,212 --a------ C:\WINNT\system\VALIDPIC.DLL

2008-10-04 11:13 . 2008-10-04 11:13 40 --a------ C:\WINNT\Benefit.INI

2008-09-28 21:08 . 2008-09-28 21:08

2008-09-28 20:59 . 2008-09-28 20:59

2008-09-28 20:49 . 2008-09-28 22:20

2008-09-28 20:49 . 2008-09-28 20:54

2008-09-26 20:19 . 2008-09-26 20:22

2008-09-26 14:58 . 2008-10-12 14:20

2008-09-26 14:05 . 2008-09-26 14:05

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-10-17 13:01 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-10-09 17:22 --------- d-----w C:\Program Files\Programy

2008-10-06 18:58 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield

2008-09-30 15:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Mar\Dane aplikacji\uTorrent

2008-09-22 15:23 --------- d-----w C:\Program Files\Trend Micro

2008-09-22 14:13 --------- d-----w C:\Program Files\Java

2008-09-17 14:38 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Mar\Dane aplikacji\Nokia

2008-09-17 14:26 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Mar\Dane aplikacji\PC Suite

2008-09-17 14:26 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\PC Suite

2008-09-17 14:23 --------- d-----w C:\Program Files\Nokia

2008-09-17 14:23 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\PCSuite

2008-09-17 14:23 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Nokia

2008-09-17 14:22 --------- d-----w C:\Program Files\PC Connectivity Solution

2008-09-17 14:22 --------- d-----w C:\Program Files\DIFX

2008-09-17 14:20 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Installations

2008-09-08 17:43 --------- d-----w C:\Program Files\Optimus Pascal

2008-08-12 19:43 737,280 -c--a-w C:\WINNT\iun6002.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools Lite"="C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2008-04-01 486856]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-11-14 2131392]

"ctfmon.exe"="C:\WINNT\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NeroFilterCheck"="C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"AdslTaskBar"="stmctrl.dll" [2006-06-02 C:\WINNT\system32\stmctrl.dll]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

"Nokia.PCSync"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [2007-06-19 1241088]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"nlsf"="move" [X]

"tscuninstall"="C:\WINNT\system32\tscupgrd.exe" [2004-08-04 44544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"vidc.I420"= i263_32.drv

"aux"= ctwdm32.dll

"msacm.l3acm"= l3codecp.acm

"vidc.XVID"= xvid.dll

"vidc.3iv2"= 3ivxVfWCodec.dll

"msacm.divxa32"= divxa32.acm

"VIDC.HFYU"= huffyuv.dll

"VIDC.i263"= i263_32.drv

"msacm.imc"= imc32.acm

"VIDC.VP31"= vp31vfw.dll

"vidc.ffds"= C:\PROGRA~1\ffdshow\ffdshow.ax

"aux1"= ctwdm32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

--a------ 2008-01-11 23:16 39792 C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeUpdater]

-ra------ 2007-03-01 11:37 2321600 C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BearShare]

--a------ 2006-08-01 18:04 3313664 C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Gadu-Gadu]

--a------ 2007-11-14 12:54 2131392 C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]

--------- 2004-08-04 01:55 1694208 C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PCSuiteTrayApplication]

--a------ 2007-06-18 15:10 271360 C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

--a------ 2008-06-10 04:27 144784 C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"=

"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"=

"C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe"=

"C:\Program Files\SopCast\SopCast.exe"=

"C:\Program Files\SopCast\adv\SopAdver.exe"=

"C:\Program Files\SopCast\sopvod.exe"=

"C:\Program Files\TVUPlayer\TVUPlayer.exe"=

"D:\Gry\Fm2008\fm.exe"=

"C:\Program Files\VirtualDJ\virtualdj.exe"=

"D:\Gry\F1 Mania 2008\F1 Challenge 2008.exe"=

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINNT\system32\drivers\aswSP.sys [2008-07-19 78416]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINNT\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-07-19 20560]

R3 Stmatm;ATM/ADSL miniport;C:\WINNT\system32\DRIVERS\stmatm.sys [2003-08-12 60255]

R3 TaurusUsb;ADSL Modem USB Service;C:\WINNT\system32\DRIVERS\torususb.sys [2006-07-05 683791]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{008a1d81-1cf1-11dd-808d-b2015c317f25}]

\Shell\AutoRun\command - G:\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{5df20842-07c3-11dd-8025-91b88b6b70ca}]

\Shell\AutoRun\command - F:\autorun.exe

.

  • USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

MSConfigStartUp-UnlockerAssistant - C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

.

------- Skan uzupełniający -------

.

FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\Mar\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wlonica9.default\

FireFox -: prefs.js - SEARCH.DEFAULTURL - hxxp://www.google.com/search?lr=ie=UTF-8oe=UTF-8q=

FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - www.onet.pl

FF -: plugin - C:\Program Files\DivX\DivX Content Uploader\npUpload.dll

FF -: plugin - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npganymedenet.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-10-24 15:28:54

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------

.

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\system32\rundll32.exe

C:\WINNT\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINNT\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

.

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2008-10-24 15:35:27 - komputer został uruchomiony ponownie [Mar]

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-10-24 13:35:17

Przed: 1,081,090,048 bajtów wolnych

Po: 1,482,956,800 bajtów wolnych

193 --- E O F --- 2008-07-09 09:35:33

Log z Combo :wink:


(Kambor4) #6

Ten log jest też czysty.

Usuń ręcznie folder C:**** Qoobox,

Usuń instalkę ComboFix z dysku.

Wykonaj optymalizację autostartu

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.Instrukcja

Przeskanuj tym: Dr.WEB CureIt! .

============

K.


(Agatonster) #7

zdenerwowany ,

To ma być ten konkretny tytuł po zaleconej zmianie ? :?

Zapoznaj się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów - popraw tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów w tym dziale, przeczytaj i zastosuj się do Tematu


(Maro14) #8

Zrobiłem wszystko co radziliście... Skaner nie wykryl zadnych wirusow a internet dalej chodzi jak krew z nosa ;/

Moge dodac ze zaczal zmulac od momentu gdy kabel podlaczylem l do nowych wejsc usb gdyz stare mi sie spalily :SS No ale watpie by cos to mialo wspolnego ...