Stron Signal jak się tego pozbyć? Proszę o pomoc


(Guncia001) #1

Proszę o pomoc w usunięciu. Z góry bardzo dziękuję.

 

http://wklej.org/id/1646705/

http://wklej.org/id/1646707/


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM-x32\...\Run: [CLVirtualDrive] = C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\VirtualDrive.exe [491320 2012-07-26] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [RemoteControl10] = C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe [91432 2012-03-28] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [] = [X]
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1022152 2014-12-19] (Adobe Systems Incorporated)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1424612041from=coruid=ST500LM012XHN-M500MBB_S2SVJ9EC900273q={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1424612041from=coruid=ST500LM012XHN-M500MBB_S2SVJ9EC900273q={searchTerms}
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1424612041from=coruid=ST500LM012XHN-M500MBB_S2SVJ9EC900273q={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1424612041from=coruid=ST500LM012XHN-M500MBB_S2SVJ9EC900273q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-2621573064-2988715794-3343097176-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
SearchScopes: HKLM - {2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827} URL = http://eu.ask.com/web?q={searchterms}l=diso=HPNTDF
SearchScopes: HKLM - {755DB651-7812-46A9-8984-9F065DD7BC73} URL = http://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8tag=hp-uk3-vsb-21link%5Fcode=qsindex=apsfield-keywords={searchTerms}
SearchScopes: HKLM - {b7fca997-d0fb-4fe0-8afd-255e89cf9671} URL = http://pl.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}ei={inputEncoding}fr=chr-hp-psgtype=HPNTDF
SearchScopes: HKLM-x32 - {2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827} URL = http://eu.ask.com/web?q={searchterms}l=diso=HPNTDF
SearchScopes: HKLM-x32 - {755DB651-7812-46A9-8984-9F065DD7BC73} URL = http://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8tag=hp-uk3-vsb-21link%5Fcode=qsindex=apsfield-keywords={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 - {b7fca997-d0fb-4fe0-8afd-255e89cf9671} URL = http://pl.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}ei={inputEncoding}fr=chr-hp-psgtype=HPNTDF
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2621573064-2988715794-3343097176-1001 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://www.key-find.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=ST500LM012XHN-M500MBB_S2SVJ9EC900273ts=1424612079type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2621573064-2988715794-3343097176-1001 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://www.key-find.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=ST500LM012XHN-M500MBB_S2SVJ9EC900273ts=1424612079type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2621573064-2988715794-3343097176-1001 - {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://www.key-find.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=ST500LM012XHN-M500MBB_S2SVJ9EC900273ts=1424612079type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2621573064-2988715794-3343097176-1001 - {2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827} URL = http://www.key-find.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=ST500LM012XHN-M500MBB_S2SVJ9EC900273ts=1424612079type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2621573064-2988715794-3343097176-1001 - {755DB651-7812-46A9-8984-9F065DD7BC73} URL = http://www.key-find.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=ST500LM012XHN-M500MBB_S2SVJ9EC900273ts=1424612079type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2621573064-2988715794-3343097176-1001 - {b7fca997-d0fb-4fe0-8afd-255e89cf9671} URL = http://www.key-find.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=ST500LM012XHN-M500MBB_S2SVJ9EC900273ts=1424612079type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2621573064-2988715794-3343097176-1001 - {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = http://www.key-find.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=ST500LM012XHN-M500MBB_S2SVJ9EC900273ts=1424612079type=defaultq={searchTerms}
BHO-x32: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll (McAfee, Inc.)
BHO-x32: Strong Signal - {c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c} - C:\Program Files (x86)\Strong Signal\Extensions\c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c.dll No File
FF DefaultSearchEngine: key-find
FF SelectedSearchEngine: key-find
FF SearchPlugin: C:\Users\Marek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x8zo6jxb.default\searchplugins\key-find.xml
FF Extension: Search Enginer - C:\Users\Marek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x8zo6jxb.default\Extensions\searchengine@gmail.com [2015-02-22]
FF Extension: Strong Signal - C:\Users\Marek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x8zo6jxb.default\Extensions\{b0831b08-26e0-4e79-be2c-d45ab7387aaf}.xpi [2015-02-22]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [searchengine@gmail.com] - C:\Users\Marek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x8zo6jxb.default\extensions\searchengine@gmail.com
FF HKU\S-1-5-21-2621573064-2988715794-3343097176-1001\...\Firefox\Extensions: [{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}] - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi
FF Extension: McAfee Security Scan Plus - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi [2014-04-04]
S2 IHProtect Service; C:\Program Files (x86)\XTab\ProtectService.exe [X]
S2 Service Mgr StrongSignal; "C:\ProgramData\0780f478-67ce-4ec3-98db-39a65f4618ce\plugincontainer.exe" [X]
S2 Update Mgr StrongSignal; "C:\Program Files (x86)\Common Files\0780f478-67ce-4ec3-98db-39a65f4618ce\updater.exe" [X]
S2 WindowsMangerProtect; C:\ProgramData\WindowsMangerProtect\ProtectWindowsManager.exe -service [X]
U4 BthAvrcpTg; No ImagePath
U4 BthHFEnum; No ImagePath
U4 bthhfhid; No ImagePath
2015-02-22 14:34 - 2015-02-22 19:22 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\XTab
2015-02-22 14:34 - 2015-02-22 14:58 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\WindowsMangerProtect
2015-02-22 14:34 - 2015-02-22 14:34 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\IHProtectUpDate
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Guncia001) #3

Nie mogę sobie poradzić. Notatnik systemowy czy to jest zwykły notatnik? Jeśli tak to gdzie mam go później umieścić? Przeniosłam do folderu FRST i program go nie znajduje jak nacisnę fix.


(Acorus) #4

Masz go umieścić tam gdzie jest FRST czyli C:\Users\Marek\Downloads