Strona exsite zagrożeniem?

Dziś przy próbie wejścia na stronę www.exsite.pl w firefoxie pojawił się komunikat witryna została zgłoszona jako witryna stanowiąca zagrożenie i została zablokowana zgodnie z ustawieniami bezpieczeństwa

Postanowiłem wejść przez GC i napisać wiadomość z zapytaniem skąd problem , po wejściu za chwilę i w google chrome pojawił się komunikat ze strona stanowi zagrożenie . Niby KAV 2009 nie podniósł alarmu jednak możliwe ze dostało się jakieś szkodliwe oprogramowanie ? Jak najlepiej to sprawdzić ?

Przeglądarki zablokowały stronę, czyli nic nie powinno się stać. Możesz zrobić gruntowny skan za pomocą KAV i dla pewności dać logi z ComboFix i HijackThis :slight_smile:

Wyłączyłem zabezpieczenie w firefoxie i wszedłem na ta stronę więc lepiej może sprawdzić czy w logu nie ma jakichś zbędnych dodatków . Coś ostatnio wyświetla się zcasami komunikat ze firefox nie może odnaleźć serwera , po odświeżeniu problem ustępuje ale może jakaś aplikacja szkodzi

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:40:10, on 2008-10-15

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1905 SP1)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)


Running processes:

C:\Windows\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files (x86)\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Users\Maksymilian\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IEMonitor.exe

C:\Windows\SysWOW64\conime.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Pliki\IDM\Skompresowane\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.509.5470\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files (x86)\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Maksymilian\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - Startup: mtl_plus — skrót.lnk = C:\Program Files (x86)\Tlen.pl\mtl_plus.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przez IDM - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IEExt.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystkie linki przez IDM - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij zawartość wideo FLV przez IDM - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IEGetVL.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~2\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~2\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O13 - Gopher Prefix: 

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~2\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @gpapi.dll,-112 (gpsvc) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: O&O Defrag - Unknown owner - C:\Windows\system32\oodag.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

Daj log z ComboFix

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

Trudno się temu dziwić, strona jest przepełniona nielegalnym oprogramowaniem. Widocznie komuś bardzo zależy (czyt. producentom legalnego oprogramowania) na utrudnieniu dostępu do niej i zniechęceniu potencjalnych odwiedzających.

Na forum exsite informacja pojawiła się że wszyscy moderatorzy zostana zdegradowani , może to przyczyną i nie ma na niej szkodliwego oprogramowania ?

Przy okazji odpaliłem program ( nie instalowałem ) HijackThis w wersji 1.9.9.1 i pojawił się na liście programów w dodaj usuń programy , nie ma deinstalatora i tworzy dodatkowe klucze w rejestrze i trzeba potem po nim usuwać , czy jest jakiś inny sposób na jego deinstalację by nie pozostały pozostałości ?

Ten program (HijackThis ) właśnie tak się instaluje. Możesz go usunąć przez Dodaj /Usuń programy a jeśli zależy Ci na usunięciu wpisów w rejestrze to do odinstalowania użyj Revo Uninstaller http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … aller+1.75

Maksymilian , nie rozśmieszaj mnie, pełno jest tam nielegalnego oprogramowania, a w takich przypadkach może trafić się rodzynek naszpikowany wirusami. Druga sprawa to działanie (zgłoszenie) producentów oprogramowania, nie dziwi mnie to, że chcą unieruchomić stronę.