Strona się sypie przy niższej rozdzielczości


(Mayerproject) #1

(Drobok) #2

Wywal wszystkie, position:relative, left:x%, top:x% itd, etc. Daj w body diva o jakimś id, daj mu szerokość najszerszego diva na stronie, a do niego margin: 0 auto.


(Michalw148) #3

(Drobok) #4

Twój sposób jest niezgodny z specyfikacją xhtml :stuck_out_tongue:


(Mayerproject) #5