Strona startowa http://iesafetypage.com/ i dodatkowy pasek

Witam, od jakiegoś czasu zamiast moej strony startowej wyświetla się strona http://iesafetypage.com/ oraz na pasku jest nowy pasek o tytule Protection bar . Natomiast na pasku w prawym dolnym, rogu na pulpicie miga cały czas zółty trójkąt z wykrzyknikiem i co jakiś czas pojawia się chmurka. Ponadto cvo jakiś czas od tak sobie wyskakują reklamy niby “programów antywirusowych” itp.

Oto log stworzony przez HijackThis 1.99.1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:41:55, on 2007-03-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamntr.exe

C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\pmsnrr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\TOPRO\TPPOLL.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamini.exe

F:\Shareaza\Shareaza.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe

C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\pmmnt.exe

C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Mirek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.polska.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isadd.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {84938242-5C5B-4A55-B6B9-A1507543B418} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tppoll] C:\Program Files\TOPRO\TPPOLL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "F:\Shareaza\Shareaza.exe" -tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [tray] C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe /tray

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

. Jestem nie doświadczony, więc prosiłbym wszelką pomoc że tak powiem udzielać jak “krowie na rowie”:stuck_out_tongue: Z góry dzięki za pomoc.

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt

Zrobilem to wszytsko oto wyniki:

log z Hijack:

Log z SilentRunners:

a oto zawartość pliku c:\rapport.txt

Wszystko nadal siedzi ponieważ źle użyłeś SmitFraudFix:

Użyj go ponownie ale tym razem z opcji numer 2 będąc w trybie awaryjnym.

Do trybu awaryjnego wchodzi się tak:

Dzięki wielkie, wszystko już wróciło do normy:) Pozdrawiam

Ponawiam prośbę.

Oto raport: