Strona z witrażami


(Domino Czesio) #1

Cześć!

Czy znacie jakąś stronę z witrażami podobne do tego?

Chodzi mi oto,aby były same kontyry tego witrażu i najlepiej na kartkę A5.