Strong signal ads - pomoc w usunięciu

Bardzo proszę o pomoc w usunięciu strong signal. Z lektury forum dowiedziałam się że mam ściągnąć Farbar i uzyskane pliki wkleić na wklej.org. Bardzo proszę specjalistów o dalsze instrukcje. :slight_smile:

http://wklej.org/id/1669903/

http://wklej.org/id/1669912/

Usuń szkodliwe rozszerzenie w przeglądarce Firefox

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] => C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe [40048 2007-05-11] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [ISUSPM Startup] => C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe [221184 2005-02-16] (InstallShield Software Corporation)
HKLM\...\Run: [ISUSScheduler] => C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe [81920 2005-02-16] (InstallShield Software Corporation)
HKLM\...\Run: [TkBellExe] => C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe [202256 2010-04-06] (RealNetworks, Inc.)
HKU\S-1-5-21-789336058-1220945662-1606980848-1004\...\Run: [swg] => C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [39408 2009-04-24] (Google Inc.)
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-789336058-1220945662-1606980848-1004 -> DefaultScope {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-789336058-1220945662-1606980848-1004 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = 
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [jfmjfhklogoienhpfnppmbcbjfjnkonk] - No Path Or update_url value
S3 GMSIPCI; \??\I:\INSTALL\GMSIPCI.SYS [X]
S4 IntelIde; No ImagePath
2015-03-22 18:01 - 2015-03-23 20:44 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2015-03-22 10:40 - 2015-03-23 20:31 - 00000000 ____ D () C:\Documents and Settings\Użytkownik\Dane aplikacji\do-search
2015-03-23 20:25 - 2009-04-19 08:34 - 00000431 _____ () C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\hosts.ics
2015-03-22 17:22 - 2009-06-20 18:57 - 00000000 ____ D () C:\Avenger
2012-06-09 12:46 - 2012-06-09 12:46 - 660756400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Program Files\X17-22429.exe
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-789336058-1220945662-1606980848-1004_Classes\CLSID\{039B2CA5-3B41-4D93-AD77-47D3293FC5CB}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\ezPMUtils.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-789336058-1220945662-1606980848-1004-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0_Classes\CLSID\{42481700-CF3C-4D05-8EC6-F9A1C57E8DC0}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\ezPMUtils.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-789336058-1220945662-1606980848-1004-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0_Classes\CLSID\{039B2CA5-3B41-4D93-AD77-47D3293FC5CB}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\ezPMUtils.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-789336058-1220945662-1606980848-1004_Classes\CLSID\{039B2CA5-3B41-4D93-AD77-47D3293FC5CB}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\ezPMUtils.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-789336058-1220945662-1606980848-1004_Classes\CLSID\{42481700-CF3C-4D05-8EC6-F9A1C57E8DC0}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\ezPMUtils.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-789336058-1220945662-1606980848-1004_Classes\CLSID\{E2C40589-DE61-11ce-BAE0-0020AF6D7005}\InprocServer32 -> C:\WINDOWS\system32\acadficn16.dll (Autodesk, Inc.)
Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP — co miesiąc.job => C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP — logowanie.job => C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-789336058-1220945662-1606980848-1004.job => C:\Program Files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-789336058-1220945662-1606980848-1004.job => C:\Program Files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Przesyłam fixlog i FRST. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zrobiłam.

 

http://wklej.org/id/1670605/

http://wklej.org/id/1670607/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

FF SearchPlugin: C:\Program Files\mozilla firefox\browser\searchplugins\.xml [2015-03-22]
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Skasuj folder C:\FRST

Wyłącz i ponownie włącz przywracanie systemu: http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Flash Player 16

Adobe Flash Player 16 NPAPI

Adobe Reader 8.1.0

Zainstaluj:

Flash Player 17.0.0.134 Plugin

Flash Player 17.0.0.134 ActiveX

Adobe Reader XI 11.0.10

Serdecznie dziękuję