Strong signal ads - proszę o pomoc

Tak jak w temacie, proszę o pomoc w pozbyciu się SSA, moje nerwy już są wystarczająco poszarpane, przeglądanie stron internetowych jest wręcz niemożliwe.

W jakiej przeglądarce?

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3618773234-2141745930-2052764883-1002 -> OldSearch URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3618773234-2141745930-2052764883-1002 -> {2001D3CD-C287-4AB4-9BDB-72A5062D765B} URL = 
2015-06-10 20:13 - 2015-06-10 20:13 - 00000000 ____ D C:\Users\To\Desktop\FRST-OlderVersion
2015-05-27 16:52 - 2015-06-11 00:16 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcpltsvc => ""=""
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3618773234-2141745930-2052764883-1002 - OldSearch URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3618773234-2141745930-2052764883-1002 - {2001D3CD-C287-4AB4-9BDB-72A5062D765B} URL =
2015-05-27 16:52 - 2015-06-11 00:16 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

W pasek adresu wpisz: about:support Kliknij Odśwież program Firefox.

Przeglądarka Chrome 

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.

Szybko chodzi znacznie sprawniej, no i irytujące reklamy już się nie pojawiają…