Strong Signal- pomocy!


(Piotr Stec44) #1

Mam problem ze strasznie złośliwym wirusem Strong Signal, błagam o pomoc!

Addition.txt

FRST.txt


(Sbstnlipiski) #2

Dodaj to na wklej.org


(Acorus) #3

Odinstaluj Adobe Reader 9.0.1 - Polish,Akamai NetSession Interface.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM-x32\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] = C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [35184 2008-12-03] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [UCam_Menu] = C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [222504 2009-05-20] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [UpdateP2GShortCut] = C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [218408 2008-12-04] (CyberLink Corp.)
HKU\S-1-5-21-553420650-2513643627-2790578365-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = C:\Users\ewa\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4691384 2015-07-23] (Akamai Technologies, Inc.)
GroupPolicy: Zasady grupy Chrome wykryto ======= UWAGA
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Zasada ograniczeń ======= UWAGA
BHO-x32: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll [2014-04-09] (McAfee, Inc.)
BHO-x32: Strong Signal - {c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c} - C:\Program Files (x86)\Strong Signal\Extensions\c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c.dll [2015-02-16] ()
Toolbar: HKU\S-1-5-21-553420650-2513643627-2790578365-1000 - Brak nazwy - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - Brak pliku
FF Extension: Strong Signal - C:\Users\ewa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yofix99p.default\Extensions\{f318d533-127c-4630-af87-2d2b706e5282}.xpi [2015-02-16]
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://searchfunmoods.com/?f=1a=iron2chnl=iron2cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtC0FtA0BzztByEyE0EzyyB0FzzzytN0D0Tzu0CtAtAtCtN1L2XzutBtFtBtFtDtFtAyEyEcr=714167080","hxxp://www1.delta-search.com/?babsrc=HP_ssmntrId=1E72001E101FB4DFaffID=119357tt=230713_18220tsp=4953"
CHR Extension: (Strong Signal) - C:\Users\ewa\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ndgafedgphnfegpdleilandjadhkecpl [2015-04-18]
R2 Service Mgr StrongSignal; C:\ProgramData\0780f478-67ce-4ec3-98db-39a65f4618ce\plugincontainer.exe [1200400 2015-08-31] ()
R2 Update Mgr StrongSignal; C:\Program Files (x86)\Common Files\0780f478-67ce-4ec3-98db-39a65f4618ce\updater.exe [709904 2015-08-31] ()
S3 MozillaMaintenance; "C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe" [X]
U3 BcmSqlStartupSvc; Brak ImagePath
U2 IAStorDataMgrSvc; Brak ImagePath
U2 IviRegMgr; Brak ImagePath
U2 RichVideo; Brak ImagePath
U3 SQLWriter; Brak ImagePath
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Piotr Stec44) #4

Zrobiłem wszystko zgodnie z tym co napisałeś, ale nadal jest strong signal…


(Acorus) #5

Skasuj folder C:\FRST

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.


(Piotr Stec44) #6

Dzięki za pomoc, już wszystko w porządku :slight_smile: