Strong Signal - prośba o usunięcie


(Karola Tosia) #1

Witam, wielka prośba o pomoc w usunięciu


(Atis) #2

Odinstaluj Norton lub Avast.

Odinstaluj Akamai NetSession Interface.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-2021198878-1359719603-1565008028-1002\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => C:\Users\Uzytkownik\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4673432 2014-10-30] (Akamai Technologies, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt3] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt4] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.wp.pl/?src01=dp120150307
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.wp.pl/?src01=dp120150307
HKU\S-1-5-21-2021198878-1359719603-1565008028-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.wp.pl/?src01=dp120150307
URLSearchHook: [S-1-5-21-2021198878-1359719603-1565008028-1001] ATTENTION ==> Default URLSearchHook is missing.
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2021198878-1359719603-1565008028-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
BHO: STATISTICA Browser Helper -> {990A8747-93BF-4EF7-B72E-94A6884B98C2} -> C:\Program Files (x86)\StatSoft\STATISTICA 12 Trial\Support\StaBHO.dll No File
BHO-x32: Strong Signal -> {c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c} -> C:\Program Files (x86)\Strong Signal\Extensions\c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c.dll No File
Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
CHR Extension: (Strong Signal) - C:\Users\Uzytkownik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ecdmekppnalhnpenpglkipoppjmiidke [2015-03-28]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
S2 Update Round World; "C:\Program Files (x86)\Round World\updateRoundWorld.exe" [X]
S2 Util Round World; "C:\Program Files (x86)\Round World\bin\utilRoundWorld.exe" [X]
2015-03-29 20:33 - 2014-09-24 20:45 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
Task: {249D39A8-8216-4E3E-B337-0BF4562D0043} - System32\Tasks\0814tbUpdateInfo => C:\ProgramData\Avg_Update_0814tb\0814tb_{9C01AAD5-9843-455A-BACA-9E78C9938B90}.exe [2014-08-27] ()
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Karola Tosia) #3

Wkleiłem tekst w notatniku do folderu FRST/Hives i po naciśnięciu Fix program nie znalazł pliku


(Atis) #4

Masz zapisać tam gdzie program FRST.


(Karola Tosia) #5

Pomogło, bardzo dziękować!