Strony internetowe


(system) #1

witam!

od paru dni strony internetowe wolno mi sie ładuja , na drugim kompie wszystko wporządku . skanowałem avastem , znalazł wirusa ale ciągle to samo :frowning:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:34:02, on 2008-09-29

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

E:\hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Avast4\ashDisp.exe

E:\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\unsecapp.exe

E:\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Driver Updater Pro\DriverUpdaterPro.exe

E:\hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

E:\hp\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

E:\hp\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

e:\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

e:\Winamp\winamp.exe

D:\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.com/pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: PC-Antispyware Site Blocker Button - {10F0C2A9-8E38-43e3-204D-45524C494E20} - C:\Program Files\PC-Antispyware\IeExtension.dll (file missing)

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] E:\hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] e:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [NI.UGDCPL_0001_N122M2012] "C:\Documents and Settings\ziom\Pulpit\installer_pl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "d:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [DriverUpdaterPro] D:\Driver Updater Pro\DriverUpdaterPro.exe -t

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] d:\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKLM..\Policies\Explorer\Run: [bkm2oOqzEY] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\xohoxsby\xwzudyte.exe

O4 - HKLM..\Policies\Explorer\Run: [jS0SFG6pGV] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\xohoxsby\xwzudyte.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: .protected

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = E:\hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: .protected

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = E:\hp\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C8F25EEA-02F6-4ACD-85E6-29904C5B49BB}: NameServer = 85.255.116.98,85.255.112.237

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.98 85.255.112.237

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.98 85.255.112.237

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.98 85.255.112.237

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.98 85.255.112.237

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - E:\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

--

End of file - 9210 bytes


(Kambor4) #2

Masz ukraińską infekcję czyli Rootkit "Windows Security Center".

1)

Użyj -->FixWareout

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa DNS Twojego dostawcy internetowego.

-->Jak przywrócić prawidłowe DNS.Pokaż Report.txt znajdujący się w C:\Fixwareout.txt

2)

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

3)

Pobierz ComboFix,ale nie uruchamiaj

Wklej do Notatnika:

File::

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\xohoxsby\xwzudyte.exe


Folder::

C:\Program Files\PC-Antispyware

C:\Program Files\MyGlobalSearch

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\xohoxsby

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

-->cfscriptb5b4me3.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log).Daj ten log, który powstanie w trakcie usuwania.

Jeśli pójdzie dobrze, to: Po restarcie usuń ręcznie folder C:**** Qoobox.

===================================

K.


(system) #3

dzięki djarta jak na razie wszystko ok działa :smiley:


(Monczkin) #4

lociek , popraw posta z logiem, inaczej wyciągnę konsekwencje.

viewtopic.php?f=16&t=253052


(huber2t) #5

Daj log z usuwania z combofix


(system) #6

LOG Z COMBOFIX http://www.wklejto.pl/11234