Strony wchodzą po odświeżeniu, net muli

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:11:36, on 2007-01-29

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbguard.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe

C:\Program Files\Google\Web Accelerator\googlewebaccclient.exe

C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Maciej\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.395\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://localhost:9100/proxy.pac

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll (file missing)

O2 - BHO: Burn4Free Toolbar Helper - {60BF5EE3-0105-4858-AD98-17C19F86B042} - C:\Program Files\Burn4Free Toolbar\v3.2.0.0\Burn4Free_Toolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Web Accelerator Helper - {69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Google Web Accelerator - {DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Internet Anonym - {00000000-0002-0002-0000-000000000000} - d:\program files\steganos internet anonym pro 6\siaiep.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: Run Google Web Accelerator.lnk = C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccWarden.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe (file missing)

O23 - Service: Firebird Guardian - DefaultInstance (FirebirdGuardianDefaultInstance) - The Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbguard.exe

O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - The Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

Problem jwt. Strony wchodzą dopiero po parokrotnym odświeżeniu, wcześciej wyświetla się, że nie ma takiej strony. Co najciekawsze, gdy już strona się wczyta, jej podstrony czytają się szybko, jednak po przejściu na inną stronę problem znów się zaczyna. No i internet ogólnie muli…

Log ogólnie czysty.

Jeśli nie masz już GetRight’a to ciachnij:

Jeśli nie masz już Burn4Free Toolbar to ciachnij:

Jeśli nie masz już Google Web Accelerator to ciachnij:

Potem najlepiej przeczyść rejestr, tak aby usunęły się wpisy z autostartu etc. opis.

Czy korzystasz z proxy?

Czy od dawna tak się dzieje?

Sprawdź MTU:

http://neostrada.info/faq.php?faq=mtuwindows

Czy w programach zabezpieczających wszystko jest poprawnie ustawione?

Przeskanuj http://www.ewido.net/en/ i wrzuć raport oraz log z SilentRunners.