Strony wolno się wczytują, Avast coś wykrywa czasem


(luigi0) #1

Od jakiegoś czasu ciężko strony mi się wczytują. Gry w internecie też ledwo co chodzą. Avast czasem coś wykrywa i dodaje do kwarantanny.

Proszę o sprawdzenie:

 

Log FRST

http://www.wklej.org/id/1676176/

 

Addition

http://www.wklej.org/id/1676179/


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {29FE1ACC-D2D5-4763-A97A-44CDA0DB97AE} - System32\Tasks\{9A702082-1691-4339-BEBE-1334FF049692} = pcalua.exe -a C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\istartsurf\UninstallManager.exe -c -ptid=smt
Task: {DEC815A6-CD97-4BFD-A4B7-52A38AF3274B} - System32\Tasks\{25B56E7B-8058-4DDD-8FC2-1F68B15ECB6D} = pcalua.exe -a C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\awesomehp\UninstallManager.exe
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-184020691-803145428-4232659189-1003 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
FF Extension: No Name - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi [2015-03-22]
U3 amnncv9y; C:\Windows\System32\Drivers\amnncv9y.sys [0] (Advanced Micro Devices) ==== ATTENTION (zero size file/folder)
2015-03-28 14:07 - 2015-01-23 20:42 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.