Stworzenie użytkownika i jego hasła w MS SQL Server 2005


(Konxt) #1

Zainstalowałem MS SQL Server 2005 i stworzyłem nową bazę za pomocą MS SQL Server Management Studio Express. W temacie baz danych jestem zielony, więc pytam, jak stworzyć użytwkonika i hasło do niego?


(Asterisk) #2

Proszę zapoznać się z tym tematem

i zastosować go w praktyce.