Stworzenie w javie ProgressMonitor


(Vegossj2) #1

Czytam toturiale i nie bardzo czaje jak dorobić do programu ProgressMonitor :frowning:

Stworzyłem programik który zadany obraz przekształca o macierz tranfrormacji.

klasa główna odpowiedzialna za wygląd

import java.awt.event.KeyEvent;

import javax.swing.ProgressMonitor;

import javax.swing.UIManager;public class Macierz extends javax.swing.JFrame {


  Engine en = new Engine();

  public String file1;

  public String file2;

  private ProgressMonitor progressMonitor;


  public Macierz() {

    initComponents();

  }


  @SuppressWarnings("unchecked")

  // 

  private void initComponents() {


    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();

    Wejscie = new javax.swing.JTextField();

    M22 = new javax.swing.JTextField();

    M12 = new javax.swing.JTextField();

    M02 = new javax.swing.JTextField();

    M01 = new javax.swing.JTextField();

    M11 = new javax.swing.JTextField();

    M21 = new javax.swing.JTextField();

    M20 = new javax.swing.JTextField();

    M10 = new javax.swing.JTextField();

    M00 = new javax.swing.JTextField();

    Img1 = new Obraz();

    Kat = new javax.swing.JTextField();

    jPanel2 = new javax.swing.JPanel();

    X = new javax.swing.JTextField();

    Y = new javax.swing.JTextField();

    Wyjcie = new javax.swing.JTextField();

    Metoda = new javax.swing.JComboBox();

    Transform = new javax.swing.JButton();

    Img2 = new Obraz();


    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    setTitle("Macierz");

    setBackground(new java.awt.Color(204, 255, 204));


    jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(204, 255, 255));


    Wejscie.setText("c:\\trawa.jpg");

    Wejscie.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {

      public void keyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {

        WejscieKeyReleased(evt);

      }

    });


    M22.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.CENTER);

    M22.setText("1");


    M12.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.CENTER);

    M12.setText("0");


    M02.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.CENTER);

    M02.setText("0");


    M01.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.CENTER);

    M01.setText("0");


    M11.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.CENTER);

    M11.setText("1");


    M21.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.CENTER);

    M21.setText("0");


    M20.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.CENTER);

    M20.setText("0");


    M10.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.CENTER);

    M10.setText("0");


    M00.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.CENTER);

    M00.setText("1");


    javax.swing.GroupLayout Img1Layout = new javax.swing.GroupLayout(Img1);

    Img1.setLayout(Img1Layout);

    Img1Layout.setHorizontalGroup(

      Img1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

      .addGap(0, 183, Short.MAX_VALUE)

    );

    Img1Layout.setVerticalGroup(

      Img1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

      .addGap(0, 220, Short.MAX_VALUE)

    );


    Kat.setText("0");

    Kat.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {

      public void keyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {

        KatKeyReleased(evt);

      }

    });


    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);

    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);

    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(

      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()

        .addContainerGap()

        .addComponent(M00, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addComponent(M10, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addComponent(M20, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

        .addContainerGap(32, Short.MAX_VALUE))

      .addComponent(Img1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()

        .addContainerGap()

        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

          .addComponent(Wejscie, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 163, Short.MAX_VALUE)

          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()

            .addComponent(M01, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

            .addComponent(M11, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

            .addComponent(M21, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)

            .addComponent(Kat))

          .addComponent(M02, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()

            .addGap(49, 49, 49)

            .addComponent(M12, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

            .addComponent(M22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))

        .addContainerGap())

    );

    jPanel1Layout.setVerticalGroup(

      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()

        .addComponent(Img1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)

          .addComponent(M00, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

          .addComponent(M10, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

          .addComponent(M20, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)

          .addComponent(M01, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

          .addComponent(M11, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

          .addComponent(M21, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

          .addComponent(Kat, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)

          .addComponent(M02, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

          .addComponent(M12, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

          .addComponent(M22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addComponent(Wejscie, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

        .addContainerGap())

    );


    jPanel2.setBackground(new java.awt.Color(204, 255, 204));


    X.setText("100");


    Y.setText("100");


    Wyjcie.setText("C:\\wynik.bmp");


    Metoda.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { "Sklaowanie", "Interpolacja dwulinowa", "Interpolacja bikubiczna" }));


    Transform.setText("Transformuj");

    Transform.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {

      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        TransformActionPerformed(evt);

      }

    });


    Img2.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));


    javax.swing.GroupLayout Img2Layout = new javax.swing.GroupLayout(Img2);

    Img2.setLayout(Img2Layout);

    Img2Layout.setHorizontalGroup(

      Img2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

      .addGap(0, 216, Short.MAX_VALUE)

    );

    Img2Layout.setVerticalGroup(

      Img2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

      .addGap(0, 217, Short.MAX_VALUE)

    );


    javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2);

    jPanel2.setLayout(jPanel2Layout);

    jPanel2Layout.setHorizontalGroup(

      jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

      .addComponent(Img2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

      .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()

        .addContainerGap()

        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

          .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()

            .addComponent(X, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 65, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 66, Short.MAX_VALUE)

            .addComponent(Y, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 65, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))

          .addComponent(Wyjcie, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 196, Short.MAX_VALUE)

          .addComponent(Transform, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 196, Short.MAX_VALUE)

          .addComponent(Metoda, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 0, 196, Short.MAX_VALUE))

        .addContainerGap())

    );

    jPanel2Layout.setVerticalGroup(

      jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel2Layout.createSequentialGroup()

        .addComponent(Img2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)

          .addComponent(X, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

          .addComponent(Y, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addComponent(Wyjcie, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addComponent(Metoda, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addComponent(Transform)

        .addContainerGap())

    );


    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());

    getContentPane().setLayout(layout);

    layout.setHorizontalGroup(

      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

      .addGroup(layout.createSequentialGroup()

        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))

    );

    layout.setVerticalGroup(

      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

      .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

      .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

    );


    pack();

  }// 


  private void TransformActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     

    long start = System.currentTimeMillis();

    progressMonitor = new ProgressMonitor(Macierz.this,"przerysowywanie","",0,200);

    progressMonitor.setMillisToDecideToPopup(10);

    GetVar();

    Namaluj1(file1);

    en.transform();

    ((Obraz)Img2).obrazek = en.getImg2();

    repaint();

    en.zapis(file2);

    long stop = System.currentTimeMillis();

    System.out.println("Czas działania " + (stop-start) + " ms");

  }                     


  void Namaluj1(String file){

    en.setImg(file);

    ((Obraz)Img1).obrazek = en.getImg1();

    repaint();

  }

   // 

  void GetVar(){

    float[][] m = new float[3][3];

    m[0][0] = Float.parseFloat(M00.getText().trim());

    m[0][1] = Float.parseFloat(M01.getText().trim());

    m[0][2] = Float.parseFloat(M02.getText().trim());

    m[1][0] = Float.parseFloat(M10.getText().trim());

    m[1][1] = Float.parseFloat(M11.getText().trim());

    m[1][2] = Float.parseFloat(M12.getText().trim());

    m[2][0] = Float.parseFloat(M20.getText().trim());

    m[2][1] = Float.parseFloat(M21.getText().trim());

    m[2][2] = Float.parseFloat(M22.getText().trim());

    en.setMatrix(m);

    en.setReslution(Integer.parseInt(X.getText().trim()), Integer.parseInt(Y.getText().trim()));

    file1 = Wejscie.getText().trim();

    file2 = Wyjcie.getText().trim();

    en.setType(Metoda.getSelectedIndex());

  }

  //   private void WejscieKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                  

    if(KeyEvent.VK_ENTER==evt.getKeyCode()){

      Namaluj1(Wejscie.getText().trim());

    }

  }                  


  private void KatKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                

    if(KeyEvent.VK_ENTER==evt.getKeyCode()){


      float tmp = Float.parseFloat(Kat.getText().trim());

      tmp = (float) (tmp * Math.PI / 180);

      // double t = Math.cos(tmp);

      M00.setText(Math.cos(tmp)+"");

      M11.setText(Math.cos(tmp)+"");

      M10.setText(Math.sin(tmp)+"");

      M01.setText(-Math.sin(tmp)+"");


    }

  }                


  public static void main(String args[]) {

    try {

      UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());

      }

    catch(Exception e) {

      throw new RuntimeException(e);

    }

    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

      public void run() {

        new Macierz().setVisible(true);

      }

    });

  }


  // Variables declaration - do not modify           

  private javax.swing.JPanel Img1;

  private javax.swing.JPanel Img2;

  private javax.swing.JTextField Kat;

  private javax.swing.JTextField M00;

  private javax.swing.JTextField M01;

  private javax.swing.JTextField M02;

  private javax.swing.JTextField M10;

  private javax.swing.JTextField M11;

  private javax.swing.JTextField M12;

  private javax.swing.JTextField M20;

  private javax.swing.JTextField M21;

  private javax.swing.JTextField M22;

  private javax.swing.JComboBox Metoda;

  private javax.swing.JButton Transform;

  private javax.swing.JTextField Wejscie;

  private javax.swing.JTextField Wyjcie;

  private javax.swing.JTextField X;

  private javax.swing.JTextField Y;

  private javax.swing.JPanel jPanel1;

  private javax.swing.JPanel jPanel2;

  // End of variables declaration          


}

klasa pomocnicza odwalająca całą robotę robiąca to w 2 wątkach

import java.awt.Color;

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.io.File;

import java.io.IOException;

import javax.imageio.ImageIO;

import javax.swing.JComponent;

import javax.swing.ProgressMonitor;

import javax.swing.SwingWorker;


public class Engine {

  private float[][] m =new float[3][3];

  private int resX , resY;

  private BufferedImage img1 = null;

  private BufferedImage img2 = null;

  private int type;// 

  public void transform() {

    img2 = new BufferedImage(resX, resY, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);


    Runnable r1 = new Rysowanie(0);

    Runnable r2 = new Rysowanie(1);

    Thread T1 = new Thread(r1);

    Thread T2 = new Thread(r2);


    T1.start();

    T2.start();

    while (T1.isAlive() || T2.isAlive()) {

      try {

        Thread.sleep(10);

      } catch (InterruptedException ex) {

        System.out.println("błąd ze spaniem");

      }

    }

    System.gc();

  }// 


// 

  private Color getPix(int x, int y) {

    Color color;

    try {

      color = new Color(img1.getRGB(x, y));

    } catch (Exception ex) {

      color = new Color(200, 200, 200);

    }

    return color;

  }// 


// 

  private int skalowanie(float x, float y) {

    return getPix((int) x, (int) y).getRGB();

  }// 


// 

  private int dwuliniowe(float x, float y){

    int intX = (int)x;

    int intY = (int)y;


    Color a = getPix(intX,intY);

    Color b = getPix(intX,intY+1);

    Color c = getPix(intX+1,intY);

    Color d = getPix(intX+1,intY+1);


    float beta;

        if ((x-intX)<0) beta = 1+(x-intX);

        else beta = (x-intX);//dopisać coś na krawędzie

    float alfa;

        if ((y-intY)<0) alfa=1+(y-intY);

        else alfa= y-intY ;


    Color xab = new Color((int)((alfa)*b.getRed()+(1-alfa)*a.getRed()),

        (int)((alfa)*b.getGreen()+(1-alfa)*a.getGreen()),

        (int)((alfa)*b.getBlue()+(1-alfa)*a.getBlue()));

    Color xcd = new Color((int)((alfa)*d.getRed()+(1-alfa)*c.getRed()),

        (int)((alfa)*d.getGreen()+(1-alfa)*c.getGreen()),

        (int)((alfa)*d.getBlue()+(1-alfa)*c.getBlue()));

    Color xwynik = new Color((int)(beta*xcd.getRed()+(1-beta)*xab.getRed()),

        (int)(beta*xcd.getGreen()+(1-beta)*xab.getGreen()),

        (int)(beta*xcd.getBlue()+(1-beta)*xab.getBlue()));

    return xwynik.getRGB();

  }

    // 


// 

  private int bikubiczne(float x, float y) { //nie działa do końca poprawnie

    int intX = (int) x;

    int intY = (int) y;

    Color q00 = getPix(intX-1,intY-1);

    Color q01 = getPix(intX-1,intY);

    Color q02 = getPix(intX-1,intY+1);

    Color q03 = getPix(intX-1,intY+2);

    Color q10 = getPix(intX,intY-1);

    Color q11 = getPix(intX,intY);

    Color q12 = getPix(intX,intY+1);

    Color q13 = getPix(intX,intY+2);

    Color q20 = getPix(intX+1,intY-1);

    Color q21 = getPix(intX+1,intY);

    Color q22 = getPix(intX+1,intY+1);

    Color q23 = getPix(intX+1,intY+2);

    Color q30 = getPix(intX+2,intY-1);

    Color q31 = getPix(intX+2,intY);

    Color q32 = getPix(intX+2,intY+1);

    Color q33 = getPix(intX+2,intY+2);

    int[][] r = {

      {q00.getRed(),q10.getRed(),q20.getRed(),q30.getRed()},

      {q01.getRed(),q11.getRed(),q21.getRed(),q31.getRed()},

      {q02.getRed(),q12.getRed(),q22.getRed(),q32.getRed()},

      {q03.getRed(),q13.getRed(),q23.getRed(),q33.getRed()}

    };

    int[][] g = {

      {q00.getGreen(),q10.getGreen(),q20.getGreen(),q30.getGreen()},

      {q01.getGreen(),q11.getGreen(),q21.getGreen(),q31.getGreen()},

      {q02.getGreen(),q12.getGreen(),q22.getGreen(),q32.getGreen()},

      {q03.getGreen(),q13.getGreen(),q23.getGreen(),q33.getGreen()}

    };

    int[][] b = {

      {q00.getBlue(),q10.getBlue(),q20.getBlue(),q30.getBlue()},

      {q01.getBlue(),q11.getBlue(),q21.getBlue(),q31.getBlue()},

      {q02.getBlue(),q12.getBlue(),q22.getBlue(),q32.getBlue()},

      {q03.getBlue(),q13.getBlue(),q23.getBlue(),q33.getBlue()}

    };


    int red = bicubicInterpolate(r,x-intX,y-intY);

    int green = bicubicInterpolate(g,x-intX,y-intY);

    int blue = bicubicInterpolate(b,x-intX,y-intY);

    Color px ;

    try {px = new Color(red,green,blue);}

    catch (Exception ex) {

      px = new Color(200, 200, 200);

    }

    return px.getRGB();  }


 private int bicubicInterpolate (int[][] p, double x, double y) {//kod znaleziony na http://www.paulinternet.nl/?page=bicubic

	double a00 = p[1][1];

	double a01 = p[1][2] - p[1][1]/2 - p[1][0]/3 - p[1][3]/6;

	double a02 = p[1][0]/2 - p[1][1] + p[1][2]/2;

	double a03 = p[1][1]/2 - p[1][0]/6 - p[1][2]/2 + p[1][3]/6;

	double a10 = p[2][1] - p[1][1]/2 - p[0][1]/3 - p[3][1]/6;

	double a11 = p[0][0]/9 + p[0][1]/6 - p[0][2]/3 + p[0][3]/18 + p[1][0]/6 + p[1][1]/4 - p[1][2]/2 + p[1][3]/12 - p[2][0]/3 - p[2][1]/2 + p[2][2] - p[2][3]/6 + p[3][0]/18 + p[3][1]/12 - p[3][2]/6 + p[3][3]/36;

	double a12 = p[0][1]/3 - p[0][0]/6 - p[0][2]/6 - p[1][0]/4 + p[1][1]/2 - p[1][2]/4 + p[2][0]/2 - p[2][1] + p[2][2]/2 - p[3][0]/12 + p[3][1]/6 - p[3][2]/12;

	double a13 = p[0][0]/18 - p[0][1]/6 + p[0][2]/6 - p[0][3]/18 + p[1][0]/12 - p[1][1]/4 + p[1][2]/4 - p[1][3]/12 - p[2][0]/6 + p[2][1]/2 - p[2][2]/2 + p[2][3]/6 + p[3][0]/36 - p[3][1]/12 + p[3][2]/12 - p[3][3]/36;

	double a20 = p[0][1]/2 - p[1][1] + p[2][1]/2;

	double a21 = p[0][2]/2 - p[0][1]/4 - p[0][0]/6 - p[0][3]/12 + p[1][0]/3 + p[1][1]/2 - p[1][2] + p[1][3]/6 - p[2][0]/6 - p[2][1]/4 + p[2][2]/2 - p[2][3]/12;

	double a22 = p[0][0]/4 - p[0][1]/2 + p[0][2]/4 - p[1][0]/2 + p[1][1] - p[1][2]/2 + p[2][0]/4 - p[2][1]/2 + p[2][2]/4;

	double a23 = p[0][1]/4 - p[0][0]/12 - p[0][2]/4 + p[0][3]/12 + p[1][0]/6 - p[1][1]/2 + p[1][2]/2 - p[1][3]/6 - p[2][0]/12 + p[2][1]/4 - p[2][2]/4 + p[2][3]/12;

	double a30 = p[1][1]/2 - p[0][1]/6 - p[2][1]/2 + p[3][1]/6;

	double a31 = p[0][0]/18 + p[0][1]/12 - p[0][2]/6 + p[0][3]/36 - p[1][0]/6 - p[1][1]/4 + p[1][2]/2 - p[1][3]/12 + p[2][0]/6 + p[2][1]/4 - p[2][2]/2 + p[2][3]/12 - p[3][0]/18 - p[3][1]/12 + p[3][2]/6 - p[3][3]/36;

	double a32 = p[0][1]/6 - p[0][0]/12 - p[0][2]/12 + p[1][0]/4 - p[1][1]/2 + p[1][2]/4 - p[2][0]/4 + p[2][1]/2 - p[2][2]/4 + p[3][0]/12 - p[3][1]/6 + p[3][2]/12;

	double a33 = p[0][0]/36 - p[0][1]/12 + p[0][2]/12 - p[0][3]/36 - p[1][0]/12 + p[1][1]/4 - p[1][2]/4 + p[1][3]/12 + p[2][0]/12 - p[2][1]/4 + p[2][2]/4 - p[2][3]/12 - p[3][0]/36 + p[3][1]/12 - p[3][2]/12 + p[3][3]/36;


	double x2 = x * x;

	double x3 = x2 * x;

	double y2 = y * y;

	double y3 = y2 * y;


	return (int)(a00 + a01 * y + a02 * y2 + a03 * y3 +

	    a10 * x + a11 * x * y + a12 * x * y2 + a13 * x * y3 +

	    a20 * x2 + a21 * x2 * y + a22 * x2 * y2 + a23 * x2 * y3 +

	    a30 * x3 + a31 * x3 * y + a32 * x3 * y2 + a33 * x3 * y3);

}

  // //inty sa za duze i wychodzi czarny


// 

  private BufferedImage getimg(String file) {

    try {

      img1 = javax.imageio.ImageIO.read(new File(file));

    } catch (IOException ex) {

      System.out.println("błąd wczytania obrazka " + ex);

    }

    return img1;

  }

  // 


// 

  public void setMatrix(float[][] mat) {//ustawienie macierzy transformacji

    MatrixCalculator matrix = new MatrixCalculator();

    try {

      m = matrix.Inverse(mat);

    } catch (Exception ex) {

      System.out.println("macierzy nie da się odwrócić");

    }


  }

   public void setReslution(int x, int y){//ustawienie rozdzielczości obrazka

    resX =x;

    resY =y;

   }


   public void setImg(String img){//ustawienie obrazka wejsciowego

    img1 = getimg(img);

   }


   public void setType(int z){//ustawienie metody 1-skalowanie, 2- dwulinowe, 3- bikubiczne

     type = z;

   }


   public BufferedImage getImg1(){//pobranie obr 1

    return img1;

   }


   public BufferedImage getImg2(){//pobranie obr 2

    return img2;

   }


  public void zapis(String file) {//zapis obrazka 2 na wskazane miejsce

    try {

      String tmp = file.substring(file.length() - 3);

      ImageIO.write(img2, tmp, new File(file));

    } catch (IOException ex) {

      System.out.println("błąd zapisu");

    }

  }  // 


// 

  class Rysowanie implements Runnable

    {

    public int firstY =0;

    Rysowanie(int y){

      firstY = y;

    }

    public void run() {

      float oldX,oldY;

      for(int y =firstY;y
        for(int x =0;x
          float w = m[2][0]*x+m[2][1]*x+m[2][2];

          oldX = m[0][0]*x+m[0][1]*y+m[0][2];

          oldY = m[1][0]*x+m[1][1]*y+m[1][2];

          oldX /=w;

          oldY /=w;

          switch(type){

              case 0 : img2.setRGB(x,y,skalowanie(oldX,oldY));break;

              case 1 : img2.setRGB(x,y,dwuliniowe(oldX,oldY));break;

              case 2 : img2.setRGB(x,y,bikubiczne(oldX,oldY));break;

          }

        }

    }

    }


  }// 


}

Jak do tego dopisać ładne okienko które będzie pokazywać ile się wykonało. Zaznaczam że slaby jestem w Swingu i wygląd robię netbeansem