Style podpisane przez MS - istnieją?


(Azot 31) #1

Czy istnieją w ogóle jakiekolwiek style do Visty, które są podpisane przez Microsoft i nie wymagają patchowania uxtheme.dll itp.?


(Witamy G) #2

Tylko do Win7 :-x