Style punktora ul-li


(Maryo) #1

witam

uzyłem wypunktowanie poziome, a jako punktory zastosowałem obrazek:

list-style-image:url(2.gif);

jednak odstępy pomiedzy punktorem a tekstem są zbyt duże, jak to poprawic?


(Kontakt) #2

Odległości poszczególnych elementów ustawiasz właściwościami margin oraz padding.


(Maryo) #3

jesli mam:

#menu {

  padding:0; 

  margin:0 0; 

  list-style-image:url(2.gif);}

to wg twojego pomyslu odnosi sie to dla diva a nie dla 2.gif


(Kontakt) #4

Nadaj styl bezpośrednio dla listy, np:

#menu LI {

  padding: 0px; 

  margin: 0px; 

  list-style-image: url('2.gif');

}

Oczywiście, wartości "0px" zamień na odpowiadające Twoim potrzebom.


(system) #5

Lepiej jest nadać ten obrazek jako tło do li + position: left + margin linków w tym li. Jest to sposób bardziej uniwersalny.