Stypendium socjalne - wniosek

hej mam pytanko… taki pilne… otóż czy uzasadnić wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Na Politechnice Wrocławskiej składasz wniosek o takie stypendium i nic nie musisz uzasadniać. Przedstawiasz tylko zaświadczenie organu rentowego o stopniu niepełnosprawności lekki, coś tam, lub znaczny

Albo orzeczenie Powiatowego Zespolu d/s Niepełnosprawności

Wszystko zależy od kwestionariusza wniosku. Jeżeli trzeba zrobić

to w dwóch miejscach, to:

1 - Możesz uzasadnić posiadaniem stosownego orzeczenia.

2 - Możesz też napisać o trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz

ułatwieniu zdobycia wykształcenia i tym samym lepszej aklimatyzacji

w środowisku ludzi zdrowych

BTW

Zmień tytuł, bo stypendium socjalne i stypendium dla

osób niepełnosprawnych to dwa zupełnie różne stypendia.

W pierwszym wypadku podstawowym kryterium jest

dochód w rodzinie, a w drugim - posiadanie orzeczenia

o stopniu niepełnosprawności.