Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) - Linux Mint


(Amaterasu) #1

Witam wszystkich serdecznie!

Obecnie posiadam Linux Mint 17.1 Rebecca. Wszystko działało do czasu, gdy zainstalowałam Operę :mrgreen:

Opera miała być do testu, by ją wypróbować – jak działa, jaka jest szybka... Niestety, następnego dnia chciałam pousuwać nakładki, niepotrzebne programy, by przyspieczyć troszeczkę laptop. Przy każdej próbie instalacji, usuwania, aktualizacji pojawia się ten błąd:

Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

A wszystkiemu winna jest... Opera!

daria@libra ~ $ sudo apt-get upgrade
[sudo] password for daria: 
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności    
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Obliczanie aktualizacji...Gotowe
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:
 indicator-session libaccount-plugin-1.0-0 libaccount-plugin-generic-oauth
 libaccount-plugin-google libcolumbus1 libcolumbus1-common libglewmx1.10
 libido3-0.1-0 libnux-4.0-0 libunity-core-6.0-9 libupstart1
 unity-control-center-signon unity-services
Aby je usunąć należy użyć "apt-get autoremove".
Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
 opera
Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:
 gir1.2-gudev-1.0 libdrm-intel1 libdrm-intel1:i386 libdrm-nouveau2
 libdrm-nouveau2:i386 libdrm-radeon1 libdrm-radeon1:i386 libdrm2 libdrm2:i386
 libgudev-1.0-0 libgudev-1.0-0:i386 libpam-systemd libsystemd-daemon0
 libsystemd-journal0 libsystemd-login0 libudev1 libudev1:i386
 systemd-services udev x11-common xorg xserver-common xserver-xephyr
 xserver-xorg xserver-xorg-core xserver-xorg-input-all xserver-xorg-video-all
27 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 1 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
1 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Konieczne pobranie 3578 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie zwolnione 46,6 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] T
Pobieranie:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main udev amd64 204-5ubuntu20.10 [734 kB]
Pobieranie:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libdrm2 i386 2.4.56-1~ubuntu2 [23,1 kB]
Pobieranie:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libdrm2 amd64 2.4.56-1~ubuntu2 [22,5 kB]
Pobieranie:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libdrm-intel1 i386 2.4.56-1~ubuntu2 [54,1 kB]
Pobieranie:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libdrm-intel1 amd64 2.4.56-1~ubuntu2 [54,6 kB]
Pobieranie:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libdrm-nouveau2 i386 2.4.56-1~ubuntu2 [14,3 kB]
Pobieranie:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libudev1 i386 204-5ubuntu20.10 [34,1 kB]
Pobieranie:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libdrm-nouveau2 amd64 2.4.56-1~ubuntu2 [13,7 kB]
Pobieranie:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libudev1 amd64 204-5ubuntu20.10 [33,2 kB]
Pobieranie:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libdrm-radeon1 i386 2.4.56-1~ubuntu2 [24,1 kB]
Pobieranie:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libpam-systemd amd64 204-5ubuntu20.10 [25,5 kB]
Pobieranie:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libdrm-radeon1 amd64 2.4.56-1~ubuntu2 [23,3 kB]
Pobieranie:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main systemd-services amd64 204-5ubuntu20.10 [197 kB]
Pobieranie:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main xserver-common all 2:1.15.1-0ubuntu2.7 [27,9 kB]
Pobieranie:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main xserver-xorg-core amd64 2:1.15.1-0ubuntu2.7 [1228 kB]
Pobieranie:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libsystemd-daemon0 amd64 204-5ubuntu20.10 [9676 B]
Pobieranie:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libsystemd-login0 amd64 204-5ubuntu20.10 [26,7 kB]
Pobieranie:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libgudev-1.0-0 i386 1:204-5ubuntu20.10 [13,8 kB]
Pobieranie:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libgudev-1.0-0 amd64 1:204-5ubuntu20.10 [14,1 kB]
Pobieranie:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libsystemd-journal0 amd64 204-5ubuntu20.10 [49,5 kB]
Pobieranie:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main gir1.2-gudev-1.0 amd64 1:204-5ubuntu20.10 [5480 B]
Pobieranie:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main x11-common all 1:7.7+1ubuntu8.1 [49,5 kB]
Pobieranie:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main xserver-xorg-video-all amd64 1:7.7+1ubuntu8.1 [4546 B]
Pobieranie:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main xserver-xorg-input-all amd64 1:7.7+1ubuntu8.1 [4440 B]
Pobieranie:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main xserver-xorg amd64 1:7.7+1ubuntu8.1 [73,2 kB]
Pobieranie:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main xorg amd64 1:7.7+1ubuntu8.1 [3132 B]
Pobieranie:27 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/universe xserver-xephyr amd64 2:1.15.1-0ubuntu2.7 [814 kB]
Pobrano 3578 kB w 6s (574 kB/s)                        
Prekonfiguracja pakietów ...
(Odczytywanie bazy danych ... 220681 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Removing opera (12.16.1860-1linuxmint) ...
ERROR:root:DebFileApplication import
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/share/software-center/softwarecenter/db/ __init__.py", line 4, in <module>
  from debfile import DebFileApplication, DebFileOpenError
 File "/usr/share/software-center/softwarecenter/db/debfile.py", line 25, in <module>
  from softwarecenter.db.application import Application, AppDetails
 File "/usr/share/software-center/softwarecenter/db/application.py", line 28, in <module>
  import softwarecenter.distro
 File "/usr/share/software-center/softwarecenter/distro/ __init__.py", line 199, in <module>
  distro_instance = _get_distro()
 File "/usr/share/software-center/softwarecenter/distro/ __init__.py", line 174, in _get_distro
  module = __import__ (distro_module_name, globals(), locals(), [], -1)
ImportError: No module named linuxmint
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/sbin/update-software-center", line 38, in <module>
  from softwarecenter.db.update import rebuild_database
 File "/usr/share/software-center/softwarecenter/db/update.py", line 33, in <module>
  from softwarecenter.backend.scagent import SoftwareCenterAgent
 File "/usr/share/software-center/softwarecenter/backend/scagent.py", line 28, in <module>
  from softwarecenter.distro import get_distro, get_current_arch
 File "/usr/share/software-center/softwarecenter/distro/ __init__.py", line 199, in <module>
  distro_instance = _get_distro()
 File "/usr/share/software-center/softwarecenter/distro/ __init__.py", line 174, in _get_distro
  module = __import__ (distro_module_name, globals(), locals(), [], -1)
ImportError: No module named linuxmint
dpkg: error processing package opera (--remove):
 podproces zainstalowany skrypt post-removal zwrócił kod błędu 1
Processing triggers for menu (2.1.46ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 opera
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Jednak w żaden sposób nie mogę jej usunąć...

Czy ktoś mógłby mi pomóc? Dzięki! :mrgreen:


(GBM) #2

Spróbuj wklepać w konsoli:

su
rm -rf /var/lib/dpkg/info/opera.*
apt-get remove opera

Ewentualnie przeinstaluj operę. Daj znać jak poszło.


(Amaterasu) #3

Wszystko normalnie działa :mrgreen:

Dziękuję za pomoc i proszę o zamknięcie tematu :wink: