Subskrypcja php


(Kernelus) #1

Witam,

Posiadam plik php, który odpowiada za subskrypcję (nie przeze mnie napisany) lecz nie działa i nie wiem dlaczego.

Oto kod:

<?php 


/* -----------------------------------------------------------------------------

 * Warning: Script must return TRUE (if allright) or FALSE (if e-mail not valid)

 * -----------------------------------------------------------------------------

 *

 * The script can work in two modes: CSV and Email

 * CSV [default]: The script saves emails to the file "emails.csv" in .csv format

 * Email: The script sends emails on your email address

 */


# Select the mode (csv or email) 

$_mode = 'csv';


# Email settings

$my_email = 'tutaj@mail.pl';

$from = "From: Your name \r\n";

$subject = 'Any subject';if (!filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {

	echo 0;

	exit;

}


switch ($_mode) {

	case 'email':

		$message = $_POST['email'];

		$r = mail($my_email, $subject, $message, $from);


		echo ($r) ? 1 : 0;

		break;


	default: 

		$fp = fopen('emails.csv', 'a');


		if ($fp) {

			$emails = file('emails.csv');	


			$in_list = false;

			foreach($emails as $k => $v) {	

				$email = explode(',', $v);

				if ($_POST['email'] == $email[0]) {

					$in_list = true;

					break;

				}

			}


			if (!$in_list) {

				$lang = explode(',', $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']);

				$w = fputcsv($fp, array($_POST['email'], $_SERVER['REMOTE_ADDR'], $lang[0]));


				if ($w) {

					echo 1;

					exit;

				}

			}

		}


		echo 0;

}

(ra-v) #2

Co pierwsze rzuciło się w oczy - odczytujesz plik funkcją file(), podczas gdy ten sam plik otwierasz do zapisu funkcją fopen().

Ale musisz napisać co dokładnie nie działa, jakie błędy wyrzuca.


(Kernelus) #3

HMm wszystko jednak działa, to był problem na serwerze, że nie tworzyło mi pliku emails.csv ale już jest wszystko ok. :slight_smile:


(ra-v) #4

Pewnie nie dałeś praw do zapisu;-)