Sudo problem z uprawnieniami archlinux

Witam

mam nastepujący problem otóz polecenie sudo nie reaguje na poprawne hasło w konsoli i przez kdesudo

polega natym jak by nie móg odczytać pliku czy folderu.

klikam na dysk z ntfs nie pokazujje okna do podania hasła lecz dolphin pokazuje to

Wystąpił błąd przy dostępie do 'Katalog domowy', system odpowiedział: You are not authorized to perform this operation: Not authorized to perform operation

przy instalacji w apper pakietów potrzebuje hasla mrygnie chwile ekran z polem na hasło tak samo jak w dolphin i pokazuje komunikat

Nie podano prawidłowych danych uwierzytelniających.

Należy sprawdzić hasła lub ustawienia konta

po kliknięciu szczegóły

Failed to obtain authentication

http://img202.imageshack.us/img202/4743/uczz.pngUprawnienia /

[root@dom foreste]# ls -l /

razem 56

lrwxrwxrwx 1 root root 7 05-31 18:40 bin -> usr/bin

drwxr-xr-x 4 root root 4096 10-31 05:31 boot

drwxr-xr-x 21 root root 3580 10-31 06:29 dev

drwxr-xr-x 93 root root 4096 10-31 07:12 etc

drwxr-xr-x 4 root root 4096 2013-04-14 home

lrwxrwxrwx 1 root root 7 05-31 18:40 lib -> usr/lib

lrwxrwxrwx 1 root root 7 05-31 18:40 lib64 -> usr/lib

drwx------ 2 root root 16384 2013-04-13 lost+found

drwxr-xr-x 2 root root 4096 05-17 10:32 media

drwxr-xr-x 2 root root 4096 2013-03-14 mnt

drwxr-xr-x 11 root root 4096 09-26 17:11 opt

dr-xr-xr-x 178 root root 0 10-31 06:29 proc

drwxr-x--- 15 root root 4096 10-31 06:48 root

drwxr-xr-x 25 root root 620 10-31 07:22 run

lrwxrwxrwx 1 root root 7 05-31 18:40 sbin -> usr/bin

drwxr-xr-x 4 root root 4096 2013-03-14 srv

dr-xr-xr-x 13 root root 0 10-31 06:29 sys

drwxrwxrwt 16 root root 400 10-31 07:29 tmp

drwxr-xr-x 11 root root 4096 10-31 05:26 usr

drwxr-xr-x 13 root root 4096 10-31 05:26 var

uprawnienia /usr

[root@dom foreste]# ls -l /usr

razem 376

drwxr-xr-x 4 root root 4096 2012-06-24 avr

drwxr-xr-x 4 root root 86016 10-31 06:55 bin

drwxr-xr-x 433 root root 53248 10-31 06:55 include

drwxr-xr-x 217 root root 172032 10-31 05:33 lib

drwxr-xr-x 28 root root 36864 10-31 05:30 lib32

lrwxrwxrwx 1 root root 3 05-31 18:40 lib64 -> lib

drwxr-xr-x 11 root root 4096 2013-03-14 local

lrwxrwxrwx 1 root root 3 05-31 18:40 sbin -> bin

drwxr-xr-x 217 root root 4096 10-25 06:50 share

drwxr-xr-x 4 root root 4096 10-21 10:04 src

drwxr-xr-x 3 root root 4096 2012-11-13 x86_64-unknown-linux-gnu

Uprawnienia sudders

[root@dom foreste]# ls -la /etc/sudoers

-r--r----- 1 root root 2849 10-01 19:21 /etc/sudoers

Uprawnienia /usr/bin/sudo

[root@dom foreste]# ls -la /usr/bin/sudo

-rwsr-xr-x 1 root root 134328 10-01 19:21 /usr/bin/sudo

plik sudders

## sudoers file.

##

## This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.

## Failure to use 'visudo' may result in syntax or file permission errors

## that prevent sudo from running.

##

## See the sudoers man page for the details on how to write a sudoers file.

##


##

## Host alias specification

##

## Groups of machines. These may include host names (optionally with wildcards),

## IP addresses, network numbers or netgroups.

# Host_Alias	WEBSERVERS = www1, www2, www3


##

## User alias specification

##

## Groups of users. These may consist of user names, uids, Unix groups,

## or netgroups.

# User_Alias	ADMINS = millert, dowdy, mikef


##

## Cmnd alias specification

##

## Groups of commands. Often used to group related commands together.

# Cmnd_Alias	PROCESSES = /usr/bin/nice, /bin/kill, /usr/bin/renice, \

# /usr/bin/pkill, /usr/bin/top


##

## Defaults specification

##

## You may wish to keep some of the following environment variables

## when running commands via sudo.

##

## Locale settings

# Defaults env_keep += "LANG LANGUAGE LINGUAS LC_* _XKB_CHARSET"

##

## Run X applications through sudo; HOME is used to find the

## .Xauthority file. Note that other programs use HOME to find   

## configuration files and this may lead to privilege escalation!

# Defaults env_keep += "HOME"

##

## X11 resource path settings

# Defaults env_keep += "XAPPLRESDIR XFILESEARCHPATH XUSERFILESEARCHPATH"

##

## Desktop path settings

# Defaults env_keep += "QTDIR KDEDIR"

##

## Allow sudo-run commands to inherit the callers' ConsoleKit session

# Defaults env_keep += "XDG_SESSION_COOKIE"

##

## Uncomment to enable special input methods. Care should be taken as

## this may allow users to subvert the command being run via sudo.

# Defaults env_keep += "XMODIFIERS GTK_IM_MODULE QT_IM_MODULE QT_IM_SWITCHER"

##

## Uncomment to enable logging of a command's output, except for

## sudoreplay and reboot. Use sudoreplay to play back logged sessions.

# Defaults log_output

# Defaults!/usr/bin/sudoreplay !log_output

# Defaults!/usr/local/bin/sudoreplay !log_output

# Defaults!/sbin/reboot !log_output


##

## Runas alias specification

##


##

## User privilege specification

##

root ALL=(ALL) ALL


## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command

# %wheel ALL=(ALL) ALL


## Same thing without a password

# %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL


## Uncomment to allow members of group sudo to execute any command

# %sudo	ALL=(ALL) ALL


## Uncomment to allow any user to run sudo if they know the password

## of the user they are running the command as (root by default).

# Defaults targetpw # Ask for the password of the target user

# ALL ALL=(ALL) ALL # WARNING: only use this together with 'Defaults targetpw'


## Read drop-in files from /etc/sudoers.d

## (the '#' here does not indicate a comment)

#includedir /etc/sudoers.d

Uzytkownik dodany do grupy wheel cały system byl preinstalowany przez

pacman -Qenq | pacman -S -

Sam nie wiem co mam zrobić , co jest nie tak ze te sudo mi odmawia działania ?.

Pierwsza rzecz, żaden użytkownik nie ma określonych uprawnień w sudoers.

Druga rzecz, grupa wheel jest zakomentowana.

Naprawione

okazało ze sama reinstalacja paczek nic nieda bo przed instalacją trza wykasować z

/etc

dbus-1 i polkit i zainstalować ponownie , teraz pyta o hasło wszędzie gdzie aplikacja chce hasła ;).