Suma danych w polach


(krzewiciel) #1

Rodzaj usługi

Jednostki

Cena

Ilość

Wartość

Razem

Liczba pomieszczeń

lp

Liczba okien w lokalu

lp

Liczba garaży

lp

czujniki dymu

lp

Okien w garażach

lp