Sumowanie w listach - Python

Cześć.

 

Dziś na zajęciach miałem pracę z plikami. Musiałem stworzyć plik w dokumencie gdzie będę miał 3 kolumny i 2 wersy dowolnych liczb. Stworzyłem więc liczby

1 2 3
4 5 6

Następnie musiałem stworzyć program w pythonie, który mi będzie iterował po tych cyfrach i wyświetli je w jednej kolumnie po kolei. Poszło jakoś bez problemu. Jednak problem się zaczyna kiedy muszę do każdej z cyfr dodać liczbę 4 i zapisać nową listę do nowego pliku, który ma wyglądać tak po dodaniu:

5 6 7
8 9 10

O ile samo zapisanie do nowego pliku nie jest takim problemem to stworzenie nowej listy z plikami już tak. Owszem, udało mi się dodać liczbę 4 do każdej cyfry, jednak nie potrafię zrobić już formatu wejściowego z tych cyfr.

 

Mój kod wygląda tak:

 

liczby = open('wczyt', 'r')
zapis = open('wczyt2', 'w')
linia = liczby.readlines()


for line in linia:
 print line
 
tablica = []


for line in linia:
  tablica.append([])
  for i in line.split():
    tablica[-1].append(int(i))


print tablica


for wersy in tablica:
 for cyfra in wersy:
  cyfra = int(cyfra) + 4
  print cyfra

 

for wersy in tablica:
  print ' '.join([str(x + 4) for x in wersy])