Super wolny i okienka a pwenie i zarobaczony

Cześć

Z ciekawością czytam forum od kilku dni /z przerwami oczywiście/ na temat wirusów i robactwa. I nie jestem tu przez przypadek. Otóż mój problem polega na nie działaniu PC bliskiej mi osoby która niestety mieszka poza krajem i tez ma PC i tam się dzieją „cuda”. Ponieważ dla niej PC to czarna magia a dla mnie magia ale już innego koloru próbuję jej pomóc. Problem zwiększył się dodatkowo kiedy okazało się że nie mogę się dostać do niej przez VNC bo nie można go odpalić /brak dostępu/ i za wiele już niestety nie podziałam. Nie da się również odpalić odkurzacza czy ccleanera. PC jest super wolny ale zmorą są wyskakujące okienka. Instrukcje przez g-g z laikiem w obsłudze to porażka ale udało się sporządzić loga i w tym temacie to ja proszę o pomoc. Oto on:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:17:38, on 17.11.2006

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Programme\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Programme\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Programme\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~2\PRINTV~1\pvmodule.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\W?nSxS\s?ool32.exe

C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\slrundll.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\rundll32.exe

C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Programme\Outlook Express\msimn.exe

C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\helpctr.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\Daenner\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1EBE5430-E1A1-E652-D78A-C56931AD8FB7} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programme\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [VTPreset] VTPreset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Programme\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [I downloaded pirated Software from P2P and now I post my Hijack log] C:\WINDOWS\system32\warez.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Programme\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] "C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programme\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Programme\outlook\outlook.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Programme\ipwins\ipwins.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PVModule] C:\PROGRA~2\PRINTV~1\pvmodule.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678912345678] C:\WINDOWS\system32\cssr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LPIv1x] C:\Program Files\Licznik Połączeń Internetowych\net_timer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Sbbd] "C:\DOKUME~1\Daenner\ANWEND~1\ICROSO~1\iexplore.exe" -vt yazb

O4 - HKCU\..\Run: [Jshc] C:\WINDOWS\W?nSxS\s?ool32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programme\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Programme\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EB865DAD-85DD-4F2A-BEC4-617764362DD8}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: Run - C:\WINDOWS\system32\lv6o09j3e.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\V09MRkdBTkcg\command.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

Jeśli mogę coś dodać to bardzo ułatwi sprawę możliwość połączenia się z tym PC a wówczas będę mógł wykonywać wasze zalecenia. Nie wiem czy rozsądnie jest korzystać z VNC ale nie znam innego sposobu. Jestem już wdzięczny

Użyj narzędzia Look2Me-Destroyer

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Command Service

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz cmdService i ok

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Ten wpis z kreseczką “_” usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners + KONIECZNIE log z l2mfix (wybierasz opcje 1)

Sorry za zwłokę

Część z Twoich wskazówek juz wykonalismy [uff] ale niestety nie wiemy jak usunąć recznie z dysku zaznaczone na czerwono. Nie ma takich aplikacji jak np. warez.exe czy innych. MAmy wyswietlone pliki ukryte i ich nie ma :frowning:

Wiem ze to może banalne jednak nie wykonalne :frowning:

Proszę o trochę łopatologii jak to zrobić.

I jeszcze jedno Registrar Lite to chodzi o Registrar Registry Manager

(tak dla pewności)

Usuń to, co jesteś w stanie i wklej logi o które prosiłem :slight_smile:

Nie :slight_smile:

niestety nie wiele sie udało oto rezultaty:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:14:27, on 18.11.2006

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Programme\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Programme\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~2\PRINTV~1\pvmodule.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\W?nSxS\s?ool32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\GUARDGUI.EXE

C:\WINDOWS\slrundll.exe

C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\Daenner\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programme\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [VTPreset] VTPreset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Programme\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [I downloaded pirated Software from P2P and now I post my Hijack log] C:\WINDOWS\system32\warez.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Programme\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] "C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programme\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Programme\outlook\outlook.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Programme\ipwins\ipwins.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PVModule] C:\PROGRA~2\PRINTV~1\pvmodule.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678912345678] C:\WINDOWS\system32\cssr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LPIv1x] C:\Program Files\Licznik Połączeń Internetowych\net_timer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Sbbd] "C:\DOKUME~1\Daenner\ANWEND~1\ICROSO~1\iexplore.exe" -vt yazb

O4 - HKCU\..\Run: [Jshc] C:\WINDOWS\W?nSxS\s?ool32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programme\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res /C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res /C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Programme\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EB865DAD-85DD-4F2A-BEC4-617764362DD8}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

silent i l2mfix nie daja sie uruchomic komunikat - brak dostepu uprawnienbla,bla

dodatkowo nie da sie uruchomic waszej strony komunikat - błąd servera HTTP500

VNC tez nie mozna odpalic :frowning:

ale okienka już nie wyskakuja co jest pocieszajace

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger. Zaznacz opcję Input script manually i kliknij na Lupkę z prawej strony. W okienku, które się otworzy wklejasz:

Klikasz Done , a następnie zielone światełko i zgadzasz się na restart klikając OK.

Po restarcie otworzy Ci się Hijack, robisz skan i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole Fix Checked :slight_smile:

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\ backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\ avenger.txt + nowe logi :slight_smile:

zrobione oto logi

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:18:42, on 19.11.2006

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Programme\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Programme\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

C:\Programme\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Programme\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Programme\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Programme\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\WINDOWS\slrundll.exe

C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\Daenner\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe


R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programme\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [VTPreset] VTPreset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Programme\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Programme\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] "C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programme\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LPIv1x] C:\Program Files\Licznik Połączeń Internetowych\net_timer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programme\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Programme\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EB865DAD-85DD-4F2A-BEC4-617764362DD8}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

oraz

Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46

Running from registry key:

\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\efdxdfar


*******************


Script file located at: \??\C:\hdkdvdxl.txt

Script file opened successfully.


Script file read successfully


Backups directory opened successfully at C:\Avenger


*******************


Beginning to process script file:
File C:\WINDOWS\system32\warez.exe not found!

Deletion of file C:\WINDOWS\system32\warez.exe failed!


Could not process line:

C:\WINDOWS\system32\warez.exe

Status: 0xc0000034
File C:\WINDOWS\system32\winlog.exe not found!

Deletion of file C:\WINDOWS\system32\winlog.exe failed!


Could not process line:

C:\WINDOWS\system32\winlog.exe

Status: 0xc0000034
File C:\WINDOWS\system32\cssr.exe not found!

Deletion of file C:\WINDOWS\system32\cssr.exe failed!


Could not process line:

C:\WINDOWS\system32\cssr.exe

Status: 0xc0000034
File C:\WINDOWS\WinSxS\spool32.exe not found!

Deletion of file C:\WINDOWS\WinSxS\spool32.exe failed!


Could not process line:

C:\WINDOWS\WinSxS\spool32.exe

Status: 0xc0000034


Folder C:\Programme\outlook deleted successfully.Folder C:\Programme\ipwins not found!

Deletion of folder C:\Programme\ipwins failed!


Could not process line:

C:\Programme\ipwins

Status: 0xc0000034


Folder C:\PROGRA~2\PRINTV~1 deleted successfully.

Folder C:\DOKUME~1\Daenner\ANWEND~1\ICROSO~1 deleted successfully.

Program C:\Dokumente und Einstellungen\Daenner\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe successfully set up to run once on reboot.


Completed script processing.


*******************


Finished! Terminate.

niestety w C:\Avenger nie ma backup.zip

silent nie odpala brak dostępu

l2mfix tez :frowning:

na dzisiaj juz wystarczy

serdeczne dzieki za rady i bede jutro probowal dalej

pozdrawiam

Ten wpis z kreseczką “_” usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.

Zrobione i oto log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:18:00, on 19.11.2006

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Programme\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Programme\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

C:\Programme\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programme\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Programme\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\Daenner\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe

C:\Programme\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe


R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programme\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [VTPreset] VTPreset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Programme\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Programme\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] "C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programme\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LPIv1x] C:\Program Files\Licznik Połączeń Internetowych\net_timer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programme\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Programme\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

niestety silent i l2mfix nie daja sie odpalic nadal :frowning:

komp dziala slamazarnie :frowning:

dzieki za dalszą walkę

Spybot Search & Destroy & Ad-aware + Mks.Online + ATF CLEANER .

Spróbój tymi narzędziami jeszcze :mrgreen: :mrgreen:

Nic nie zrobiłeś :frowning:

Otwórz edytor rejestru (Start -> uruchom -> regedit) i przejdź do klucza HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks. Tam z prawego okna skasuj klucz: _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} :slight_smile:

Jakie masz problemy z Silentem i l2mfix? Opisz dokładniej :slight_smile:

Tak teraz juz zrobiłem jak napisaleś i domyślam się że klapa :(. Ten wpis jest ciągle i nie można sie z nim uporać. Kasację przeprowadziliśmy zarówno w trybie normalnym jak i awaryjnym :?

oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:12:00, on 19.11.2006

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Programme\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Programme\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

C:\Programme\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Programme\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\slrundll.exe

C:\Programme\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Programme\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\Daenner\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe


R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programme\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [VTPreset] VTPreset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Programme\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Programme\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] "C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programme\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LPIv1x] C:\Program Files\Licznik Połączeń Internetowych\net_timer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programme\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Programme\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EB865DAD-85DD-4F2A-BEC4-617764362DD8}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{D9E74645-5795-464F-B796-1900DABB0191}: NameServer = 192.168.1.1

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

Jeśli chodzi o Silenta i l2mfix to po odpaleniu wyświetla sie komunukat, że

“nie mam wystarczajaco praw, aby uruchomic program” i nic więcej nie da się zrobić :frowning: . Podobnie jest z wszystkimi czyścicielami jak Odkurzacz czy Ccleaner. ATF pracował ponad godzine i nic nie zrobił. Uznałem, że to trochę za długo i przerwaliśmy. Nie wiem czy dobrze :frowning:

Spybot znalazł kilkadziesiąt błedów w tym coś z Command Service

ale usunął wszystko niestety nic to nie zmieniło - log powyżej jest już po.

Może uparłem sie na VNC (ten sam komunikat o braku uprawnień) ale dużo ułatwiłoby to wykonywanie Waszych zaleceń (obsługa PC). Nie tracę nadzieji, że jednak dacie temu rade a ja to potwierdzę. Za dotychczas dzieki i czekam nadal.

Pozdr