Surfvox Problem ponowny


(CheliGames) #1

FRST - http://wklej.to/HNTGN

Addition - http://wklej.to/N8t0p

 

Liczę na szybką pomoc


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

CloseProcesses:
HKU\S-1-5-21-1269712316-4086893087-4057267897-1000\...\Run: [nvxasync] => C:\Users\Cheli\AppData\Roaming\nvxasync\nvxasync.exe [153822720 2015-08-06] ()
GroupPolicyScripts: Group Policy detected <======= ATTENTION
GroupPolicyScripts\User: Group Policy detected <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-1269712316-4086893087-4057267897-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.surfvox.com/
FF SearchPlugin: C:\Users\Cheli\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s1tykwm9.default\searchplugins\starter-1.xml [2015-06-11]
FF SearchPlugin: C:\Users\Cheli\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s1tykwm9.default\searchplugins\starter-2.xml [2015-06-11]
FF SearchPlugin: C:\Users\Cheli\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s1tykwm9.default\searchplugins\starter-3.xml [2015-06-17]
FF SearchPlugin: C:\Users\Cheli\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s1tykwm9.default\searchplugins\starter-4.xml [2015-06-17]
FF SearchPlugin: C:\Users\Cheli\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s1tykwm9.default\searchplugins\starter.xml [2015-08-06]
S4 MBAMScheduler; "\mbamscheduler.exe" [X]
S2 MBAMService; "\mbamservice.exe" [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
2015-08-06 05:05 - 2015-08-06 05:06 - 00000000 _RSHD C:\Users\Cheli\AppData\Roaming\nvxasync
2015-08-06 05:05 - 2015-08-06 05:05 - 00000000 _RSHD C:\ProgramData\nvxasync
2015-08-06 05:05 - 2015-08-06 05:05 - 00000000 ____ D C:\Users\Cheli\AppData\Roaming\chportu
2015-08-06 05:04 - 2015-08-06 05:04 - 243361280 _____ C:\Users\Cheli\AppData\Roaming\Launcher.rb4
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.