SUSE 11.0 - SARG getword.patch - jak zainstalować?


(Spwmarluk) #1

Witam,

Podczas generowania raportów ze Squida za pomocą SARG otrzymuję błąd:

znalazłem na stronie SARG'a link do patch'a:

http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2656965&group_id=68910&atid=522793

Może ktoś mi wyjaśnić, jak to zainstalować?


(matiit) #2

Ptcha nakładasz przy kompilacji ze źródeł. W niektórych distrach (jak np. arch, gentoo) jest to ułatwione. W openSUSE, możesz pewnie jakoś tam edytować plik SPEC RPM'a...albo po prostu nałożyć patcha na źródła i skompilować.


(Spwmarluk) #3

Właśnie problem w tym, że jeszcze nigdy nie instalowałem ze źródeł.

Kompilacja wygląda tak samo jak zwykłego programu napisanego w C czy C++?

Gdzie mogę znaleźć źródło SARG'a w wersji 2.2.5-19.1 dla OpenSUSE 11.0 i jak nalozyc potem tego patcha?


(matiit) #4

Źródła:

http://downloads.sourceforge.net/source ... 2.5.tar.gz

Sposób kompilacji i nakładanie patchów:

tar xvf sarg-2.2.5

cd sarg-2.2.5

patch -p1 < ścieżka-do-patcha

./configure \

	--prefix="/etc" \

	--sysconfdir="/etc/sarg" \

	--enable-bindir="/usr/bin" \

	--enable-mandir="/usr/man" \

	--enable-sysconfdir="/etc/sarg" \

	--enable-htmldir="/home/httpd/html"

Ścieżki oczywiści wg uznań..nie wiem jak wygląda dokładnie struktura katalogów w openSUSE

make

make install

Najpierw oczywiście usuń wersję RPM


(Spwmarluk) #5

Wszystko poszło do momentu 'make':

Dostaję taki wynik:

suse:/mnt/dane/sarg-2.2.5# make

gcc -g util.o log.o report.o topuser.o email.o sort.o html.o totger.o index.o getconf.o usage.o decomp.o ip2name.o useragent.o exclude.o convlog.o totday.o repday.o datafile.o indexonly.o splitlog.o lastlog.o topsites.o siteuser.o css.o smartfilter.o denied.o authfail.o language.o charset.o squidguard_log.o squidguard_report.o auth.o download.o grepday.o dansguardian_log.o dansguardian_report.o realtime.o -o sarg

log.o: In function `main':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/log.c:1545: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/log.c:1545: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/log.c:1546: undefined reference to `WEXITSTATUS'

topuser.o: In function `topuser':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/topuser.c:205: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/topuser.c:205: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/topuser.c:206: undefined reference to `WEXITSTATUS'

email.o: In function `geramail':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/email.c:155: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/email.c:155: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/email.c:156: undefined reference to `WEXITSTATUS'

sort.o: In function `sort_users_log':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/sort.c:167: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/sort.c:167: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/sort.c:168: undefined reference to `WEXITSTATUS'

sort.o: In function `tmpsort':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/sort.c:106: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/sort.c:106: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/sort.c:107: undefined reference to `WEXITSTATUS'

html.o: In function `htmlrel':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/html.c:485: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/html.c:485: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/html.c:486: undefined reference to `WEXITSTATUS'

index.o: In function `make_index':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/index.c:253: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/index.c:253: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/index.c:295: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/index.c:295: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/index.c:350: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/index.c:350: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/index.c:392: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/index.c:392: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/index.c:254: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/index.c:351: undefined reference to `WEXITSTATUS'

useragent.o: In function `useragent':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/useragent.c:128: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/useragent.c:128: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/useragent.c:274: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/useragent.c:218: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/useragent.c:218: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/useragent.c:273: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/useragent.c:273: undefined reference to `WEXITSTATUS'

totday.o: In function `day_totalize':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/totday.c:60: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/totday.c:60: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/totday.c:61: undefined reference to `WEXITSTATUS'

lastlog.o: In function `mklastlog':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/lastlog.c:73: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/lastlog.c:73: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/lastlog.c:74: undefined reference to `WEXITSTATUS'

topsites.o: In function `topsites':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/topsites.c:83: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/topsites.c:83: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/topsites.c:84: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/topsites.c:195: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/topsites.c:195: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/topsites.c:196: undefined reference to `WEXITSTATUS'

siteuser.o: In function `siteuser':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/siteuser.c:74: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/siteuser.c:74: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/siteuser.c:75: undefined reference to `WEXITSTATUS'

smartfilter.o: In function `smartfilter_report':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/smartfilter.c:77: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/smartfilter.c:77: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/smartfilter.c:78: undefined reference to `WEXITSTATUS'

authfail.o: In function `authfail_report':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/authfail.c:68: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/authfail.c:68: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/authfail.c:69: undefined reference to `WEXITSTATUS'

squidguard_log.o: In function `squidguard_log':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/squidguard_log.c:300: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/squidguard_log.c:300: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/squidguard_log.c:301: undefined reference to `WEXITSTATUS'

dansguardian_log.o: In function `dansguardian_log':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/dansguardian_log.c:164: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/dansguardian_log.c:164: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/dansguardian_log.c:165: undefined reference to `WEXITSTATUS'

realtime.o: In function `getlog':

/mnt/dane/sarg-2.2.5/realtime.c:114: undefined reference to `WIFEXITED'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/realtime.c:114: undefined reference to `WEXITSTATUS'

/mnt/dane/sarg-2.2.5/realtime.c:115: undefined reference to `WEXITSTATUS'

collect2: ld returned 1 exit status

make: *** [sarg] Error 1

suse:/mnt/dane/sarg-2.2.5#

Gdzieś znalazłem, żeby sprawdzić, czy w /include/conf.h jest dołączony sys/wait.h i wyglada na to, że jest. Mimo to, nie rozpoznaje WIFEXITED i WEXITSTATUS. Można coś z tym zrobić?


(matiit) #6

Spróbuj jeszcze tego patcha dać:

http://repos.archlinux.org/viewvc.cgi/c ... ev=CURRENT

musisz chyba dać ppm- zapisz jako


(Spwmarluk) #7

Po wielu próbach w końcu dałem za wygraną. Postawiłem drugą maszynę na SUSE11.1 , zrobiłem update'y i nagle wszystko zaczęło działać. Nie musiałem nawet dogrywać tego patch'a.

Dzięki wszystkim za pomoc.