Svchost 100% CPU


(Makro1993) #1

To i ja sie do tematu dołączę bo mam podobny problem ale ja radzę sobie zn nim wyłączając go w menadrzeże zadań.

A oto log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:36:33, on 2006-10-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5346.0005)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Odtwarzacze\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Programy\Client uptime-project.net\client.exe

C:\Program Files\Komunikatory\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDCountdown\LCDCountdown.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDPop3\LCDPOP3.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDClock.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDMedia.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Programy\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Adam\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55245&clcid={SUB_CLCID}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Odtwarzacze\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LcdStudio] C:\Program Files\LcdStudio\LcdStudio.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Komunikatory\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Uptime-Project] C:\Program Files\Programy\Client uptime-project.net\client.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Komunikatory\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Programy\Hamachi\hamachi.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1118860327497

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1142453004489

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

Kto mi to sprawdzi?

Z góry dziękuje za odpowiedź.


(Gutek) #2

Po co robisz bałagan

Pozdrawiam Gutek2222

LOG OK- czysty

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580

OT-y KOSZ