Svchost.exe zamula system.. kolejny raz


(Someoneandnobodyy) #1

Siema, znów piszę, gdyż kolejny raz pojawił się ten sam problem - svchost.exe zżera 50% procka i prawie 0,5 gb ram.

post-280488-0-53100100-1437067908_thumb.


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: C:\Windows\Tasks\060184C3-9766-46a0-B258-F4518A0B2633.job = C:\Windows\system32\cscript.exe3C:\ProgramData\Baidu Security\Duplicaterecord.js ==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-2230692648-1642214048-1589609325-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.