Svchost & hijackthis


(191461) #1

Cześć,

Proszę o pomoc w sprawie SVCHOST. W menedżer zadań uruchamia mi się przynajmniej 5 tych procesów. Komputer jest wolny i czasami się nie restartuje. Wyczyściłem rejestr pomocą RegCleaner, łatka do złośliwego oprogramowania Microsoft także nic nie wykazała.

Nie znam sie na HiJackThis dlatego prosze o pomoc w analizie tzw. 'output file'

pozdrawiam

C.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 02:17:02, on 2010-12-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\MATLAB6p5\webserver\bin\win32\matlabserver.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\mcshield.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\helpctr.exe

C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\HelpSvc.exe

C:\WINDOWS\regedit.exe

C:\WINDOWS\system32\mmc.exe

C:\WINDOWS\system32\DfrgNtfs.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Documents and Settings\oem\Pulpit\windows-kb890830-v3.14.exe

d:\3b8802fbab5dbed652335e85\mrtstub.exe

C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com/?SearchSource ... =CT1750559

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:5555

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [shStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [ALLUpdate] "C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl.sun.com/webapps/download/ ... leId=27986

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{1A1BE92D-0792-417F-827E-B283CC2FBE59}: NameServer = 195.242.208.40

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{4FD5947A-5843-4251-9527-B47B361AA5BA}: NameServer = 195.242.208.40

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D78B9B6A-9DD9-48B0-899E-04C28519DF87}: NameServer = 195.242.208.40

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F22F3C03-223A-4689-B939-999383DF8E18}: NameServer = 195.242.208.40

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F44B0DC0-7BF6-4F85-B3C6-1945EB3FA756}: NameServer = 195.242.208.40

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FA71F1E5-6355-4802-91E1-D1BCBEB29BDC}: NameServer = 195.242.208.40

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip..{1A1BE92D-0792-417F-827E-B283CC2FBE59}: NameServer = 195.242.208.40

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip..{1A1BE92D-0792-417F-827E-B283CC2FBE59}: NameServer = 195.242.208.40

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MATLAB Server (matlabserver) - Unknown owner - C:\MATLAB6p5\webserver\bin\win32\matlabserver.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

--

End of file - 9634 bytes