Svchost i wuauclt zajmuje dużo pomięci


(Bmw328i) #1

Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

Mam problem z kompem. Po uruchomieniu procesy z tematu szaleją po 100 000K i więcej.

Wyłączyłem automatycznie aktualizacje, przejechałem ComboFixem i nadal to samo, dysk niedługo wyskoczy mi z kompa :slight_smile:

załączam log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:00:47, on 2010-09-15

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpn-gui.exe

C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Program Files\LENOVO\Message Center Plus\MCPLaunch.exe

C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Program Files\Option\GlobeTrotter Connect\GlobeTrotter Connect.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [openvpn-gui] C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpn-gui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Message Center Plus] C:\Program Files\LENOVO\Message Center Plus\MCPLaunch.exe /start

O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link AirPlus G] C:\Program Files\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{96B70AE3-911D-4603-8463-7CCBC5BE36A8}: NameServer = 213.158.199.1 213.158.199.5

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O19 - User stylesheet: C:\Documents and Settings\user\Pulpit\fuckTheSledzik.css (file missing)

O20 - Winlogon Notify: Antiwpa - antiwpa.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Eset Trial Reset (.EsetTrialReset) - Unknown owner - C:\WINDOWS\reset.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe

O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: OpenVPN Service (OpenVPNService) - Unknown owner - C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpnserv.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe

O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe

O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.30\bin\mysqld.exe


--

End of file - 9010 bytes

#2

HijackThis od dawna się nie używa daje krótkie i nie szczegółowe logi po za tym infekcje nauczyły się ukrywać i ich nie wykryje.

Pokaż logi z narzędzi:

OTL

Ustawiasz go tak jak na tym obrazku.

Klikasz przycisk "Skanuj".

Pokazujesz dwa wynikowe logi OTL.txt + Extras.txt.

GMER

W GMER nic nie zmieniamy tylko wciskamy przycisk "Szukaj" (skan potrwa kilkadziesiąt minut) a po skanie przycisk "Kopiuj".

Na Windows Vista i 7 uruchamiamy programy z menu "Uruchom jako Administrator".

Przed uruchomieniem powyższych narzędzi odinstaluj (jeśli posiadasz) wszelkie programy tworzące wirtualne napędy (Daemon Tools, Alcohol itp.) oraz usuń instalowany przez nie sterownik SPTD narzędziem SPTDInst z opcji Uninstall (jeśli będzie zszarzałe to OK).

Zawartość logów wklejasz na http://wklej.org lub http://wklej.to a w poście dajesz link.


(Monczkin) #3

john_doe , popraw log w poscie, inaczej zostanie usunięty. Przeczytaj te tematy.

zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html

viewtopic.php?f=16&t=394978