Swing w Javie


(Bastek04) #1

Witam

Próbuje stworzyć formularz w Javie (nie JavaScrip tak na wszelki wypadek żeby się ktoś nie pomylił :wink: ) I nie wiem jakimi poleceniami wyczyścić i odczytać wartości z JRadioButton (lub ButtonGroup gdzyż chodzi o opcję mężczyzna, kobieta), JCheckBox oraz JSlider. Zamieszczony kod to oprogramowanie przycisku Wyślij:

p1.addActionListener(new ActionListener() {

		public void actionPerformed(ActionEvent wysp1) {

		String a = ni.getText();

		char[] tab = has1.getPassword();

		String b = "";

		for(int k=0; k
		String c = ta.getText();

		String d = ?????????

		try {

		PrintWriter wy = new PrintWriter(

		new FileOutputStream("wyniki.txt",true));

		wy.println(a+"\t"+b+"\t"+c+"\t"+d);

		wy.close();

			}

		catch(Exception wyjatek) { }

		ni.setText("");

		has1.setText("");

		ta.setText("Max 280 znaków");

		}

	});

Z góry dziękuję za pomoc :slight_smile:


(Sawyer47) #2

JRadioButton i JCheckBox:

boolean isSelected();

void setSelected(boolean b);

JSlider:

int getValue();

void setValue(int n);


(Airborn) #3

do ustawienia stanu służy metoda setSelcted() do odczytania stanu isSelected() działa zarówno dla JRadioButton jak i dla JCheckBox, więcej info oczywiście w tutorialach SUN


(Bastek04) #4

Wszystko ładnie ale dalej nie wiem jak to podpiąć to tego fragmentu kodu który wstawiłem na początku może ktoś mi podepnie tam JRadioButton u mnie jest zdefiniowany następująco:

ButtonGroup rb = new ButtonGroup();

JRadioButton r1 = new JRadioButton("mężczyzna", false);

JRadioButton r2 = new JRadioButton("kobieta", false);

	x2.add(new JLabel("Twoja płeć:"));

	rb.add(r1);

	rb.add(r2);

	x2.add(r1);

	x2.add(r2);

x2 to panel :wink:


(Airborn) #5

a nie przypadkiem x2.add(rb); ? dawno tego nie robiłem co prawda...


(Bastek04) #6

Z tego co mi wiadomo to ma być x2.add(r1); opcja rb to grupa do której są dodane r1 i r2 aby szło zaznaczyć tylko jeden JRadioButton natomiast x2 to panel który ma wyświetlić r1 i r2. x2.add(rb); daje błąd w kompilacji. Aplet wyświetla mi się dobrze zostało mi tylko podpiąć wysyłanie i czyszczenie czego jak piszę nie umie zrobić :slight_smile: