Sygate personal firewall - Komp sie muli - podaje loga


(Player C64) #1

Witam, po wczorajszym formacie i instalacji win xp sp3 i firewalla sygate komp mi sie strasznie muli podczas pobierania plikow z sieci uzycie procesora 100% transfer o polowe mniejszy jak wylacze firewalla wszystko ok uzywam free download manager mialem wczesniej wellgeta i bylo to samo.

Prosze o sprawdzenie logow:

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\vsserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Silvercrest OM1008 driver\StartAutorun.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Silvercrest OM1008 driver\KMConfig.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Silvercrest OM1008 driver\KMWDSrv.exe

C:\Documents and Settings\player.c64\Menu Start\Programy\Autostart\Driver Magician Updater.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\seccenter.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\Program Files\Silvercrest OM1008 driver\KMProcess.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\DOCUME~1\player.c64\USTAWI~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

F:\Software\instalki\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdm2.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BroadcomWireless] C:\Program Files\Broadcom\Wireless\Utility\WlanUtil.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BitDefender Antiphishing Helper] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEShow.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KMCONFIG] C:\Program Files\Silvercrest OM1008 driver\StartAutorun.exe KMConfig.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Driver Magician Updater.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz plik wideo we Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O13 - Gopher Prefix: 

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: BitDefender Arrakis Server (Arrakis3) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Arrakis Server\bin\Arrakis3.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Silvercrest OM1008 driver\KMWDSrv.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - BitDefender SRL - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S. R. L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\vsserv.exe


--

End of file - 8004 bytes

Z gory wielkie dzieki za pomoc.


(Szymon606) #2

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Silvercrest OM1008 driver\StartAutorun.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

Co to jest??

Wejdź :arrow: start :arrow: uruchom :arrow: msconfig :arrow: uruchamianie i wyłącz zbędne programy(patrz na lokalizacje)


(deFco247) #3

Simon06 , jak ty nie znasz takich plików, to się trzymaj z dala od logów. :evil:

Mecenas_Gonzo , logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Fix w HiJackThis: ( Do a system scan only -> zaznaczasz pola przy podanych niżej wpisach -> Fix checked )

Pokaż logi OTL

(Na Windows Vista uruchamiamy program z menu Uruchom jako Administrator... )

oraz GMER.

W GMER nic nie zmieniamy -> wciskamy Szukaj (skan potrwa kilkadziesiąt minut) -> po skanie Kopiuj.


(Player C64) #4

Dzieki deFco247 za odp. i za wskazowki na forum.

Skan logow OTL: http://wklej.org/id/130550/

Skan logow GMER: http://wklej.org/id/130551/

Zfixowalem te logi w hijack dalej to samo. :frowning:


(deFco247) #5

Firewall od dawna nieaktualizowany - lepiej zmienić.

W zasadzie nic tutaj nie ma...

W Custom Scans/Fixes w OTL wklej:

Run Fix. Restart, jeśli będzie potrzebny.

Po tym log z usuwania oraz nowy OTL.txt.

Zainstalowałeś wszystkie potrzebne sterowniki, szczególnie od grafiki?


(Player C64) #6

Wystarczyło zaktualizować firewalla :oops: czasem rozwiązanie jest aż za proste by wpaść na nie.

Komp i net śmiga jak igła. :rainbowafro:

deFco247 wielkie dzięki widać że znasz się na rzeczy :piwko: :piwko: :piwko:

Problem rozwiązany temat można chyba zamknąć.


(deFco247) #7

Mnie raczej chodziło o to, że do tego firewalla nie są wydawane aktualizacje.

Lepiej go zmienić na inny z tego powodu...


(Player C64) #8

Nie zaktualizowałem tylko usunąłem stara i zainstalowałem nową wersje :wink:. Pozdrawiam.