Symfony 2 - dodanie ustawień do konfiguracji MySQL


(Vandavv96) #1

Witam

Uczę się Symfony 2 i napotkałem taki zapis

Lecz temat MySQL jest mi obcy i nie wiem gdzie dodać te wpisy (o ile znalazłem dobry plik my.conf - \mysql-test\suite\federated) .

Mógłby ktoś mi pomóc rozwiązać ten problem?


(hoobert) #2

Ja bym raczej zmienił to w pliku my.ini, znajdującym się w katalogu głównym mysql.

Edytujesz plik my.ini, i do sekcji [mysqld] doklejasz:

collation-server = utf8_general_ci

character-set-server = utf8

po czym uruchamiasz ponownie usługę mysql i powinno działać.