Symulowanie instalacji systemów operacyjnych


(Macuspl) #1

Virtualbox (pełna nazwa „ Sun xVM VirtualBox ”)

Dokładne informację na temat programu znajdują się na http://pl.wikipedia.org/wiki/VirtualBox

W tym artykule opiszę, jak przeprowadzić symulację systemu operacyjnego. Jest to naprawdę proste i dzięki tej wiedzy unikniemy późniejszych problemów z instalacją systemu.

Do Dzieła!

 1. Najpierw pobieramy program ze strony producenta: http://www.Virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds

a) Należy wybrać odpowiednią wersję do naszego systemu

b) Gdy zakończy się pobieranie należy otworzyć pobrany plik

c) Next-->I Accept the terms…-->Next-->Install-->2x Mimo to kontynuuj -->Finish

d) Aby zakończyć pełną instalację należy zrestartować komputer

 1. Po pomyślnej instalacji systemu należy otworzyć[włączyć] nasz zainstalowany program

 2. Przy pierwszym Uruchomieniu ukaże nam się okno rejestracji

a) Należy wpisać Imię i Nazwisko oraz Mail (bez obawy producenci używają tylko dla statystyk oraz do wysyłania biuletynów :smiley: )

 1. Aby zacząć tworzenie wirtualnego systemu należy wcisnąć „ Nowa

a) Next

 1. W Nazwie wpisujemy Nazwę rozpoznawczą naszego systemu (np. System Kowalskiego,)

a) W „typ systemu operacyjnego” należy wybrać system, który chcemy zainstalować na wirtualnej maszynie

b) Next

 1. W pamięci wybieramy ile możemy zarezerwować dla naszego systemu (nie należy przekraczać połowy!) [ilość dostępnej pamięci możemy uzyskać w Menadżer Zadań *]

 2. W wirtualnym Dysku Twardy wybieramy Dysk bootowalny (Pierwszy nadrzędny ), [Jeśli wykonałeś już ten krok Przejdź do punktu 9]

 3. Nowy

a) Next

b) Wybieramy czy nasz obraz Będzie:

 • Dynamicznie rozszerzany, - Czyli jego rozmiar równa się naszemu dyskowi twardemu

 • Obraz o stałym rozmiarze, – czyli nasz obraz będzie miał swój niezmienny rozmiar

c) Next

d) Wybieramy rozmiar obrazu (zalecane, 10 – 15Gb )

e) Finish

f) Czekamy aż utworzy się nasz obraz

 1. Next

 2. Finish

 3. Gdy cała operacja zakończy się sukcesem należy wcisnąć Uruchom w głównym oknie programu

 4. Ukaże nam się okno pierwszego uruchomienia (w tym kroku będziemy określali, z jakiego nośnika będziemy instalować nasz system)

a) Next

b) Wybieramy gdzie jest umieszczony nasz nośnik instalacyjny

c) Finish

 1. Nastąpi wówczas instalacja systemu, którego wybraliśmy.

 2. Gotowe!

A oto końcowy wynik:

image:

Foto%20na%20forum%20dobre

Przydatne Klawisze:

Ctr + Alt + Delete – Menadżer zadań

(domyślny) Prawy control – powrót do systemu

By nightplayer

(próbowałem napisać jak najprościej, jeśli wystąpiłyby jakieś problemy: macuspl@o2.pl)