Synchronizacja kalendarza google


(Frog) #1

Jakieś ustawienie blokuje mi synchronizację kalendarza google w telefonie, kiedy włączony jest komórkowy transfer danych.


#2

W ustawieniach synchronizacji, masz zaznaczoną opcję kalendarza?


(Frog) #3

W którym miejscu dokładnie?