Synchronizacja kontaktów Exchange z Outlookiem i telefonami


(macgyver2004) #1

Czy jest możliwość automatycznego dodawania kontaktów z Exchange do Outlooka osób w domenie tak aby przy podłączeniu telefonów do Exchange były dostępne wszystkie numery

telefonów wpisane w AD?

W tej chwili mam wszystkie kontakty wpisane w AD i są one dostępne poprzez książkę adresową. Dopóki ktoś nie doda tych kontaktów do swojej książki są one niedostępne przy

szybkim wyszukiwaniu.

Chciałbym aby wszystkie kontakty były automatycznie dodawane do kontaktów każdego użytkownika tak aby można było ich używać na telefonie.

Z góry dziękuje za odpowiedź.