System alert!

Witam!Mam problem-po usunieciu virusow zostala mi na pasku ikona-“system alert”-nie chce jej,nie pasuje do wygladu mego pulpitu! !!

Wklej logi z HJT i Silenta > http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:20:05, on 2007-08-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\DOCUME~1\Marcin\USTAWI~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Huawei technologies\Huawei UMTS Data Card\HUAWEI 3G Data Card.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\Marcin\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://global.acer.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80744

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5DDE5591-A8AB-4897-93EF-1E4E943F85A7} - C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesplg.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {CC18AE76-7E65-4258-A193-9EA0C52DA6B8} - C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesbpl.dll (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [iMJPMIG8.1] “C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE” /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM…\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM…\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM…\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM…\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

O4 - HKLM…\Run: [ADMTray.exe] “C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM…\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM…\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM…\Run: [Acer ePower Management] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe boot

O4 - HKLM…\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM…\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM…\Run: [kis] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth… - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{C5C17D61-9156-4F86-ACBC-C94EC8634150}: NameServer = 10.0.0.1 10.0.0.2

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: AdminWorks Agent X6 (AWService) - Avocent Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

Złączono Posta : 19.08.2007 (Nie) 20:41

nie wiem czy ja to dobrze wkleilem bo mi comp sluzy do komunikacji internetowej i ogladania filmow-wiec poprowadz-cie mnie!!

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym log z ComboFix

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

nie moge odpalic trybu awaryjnego no i w FraudFix-ie jest czerwony ekran i nie przechodzi do menu glownego-czy to jest wazne??? !!

Na razie daj log z ComboFixa - może tam się coś wyjaśni.

jessi

ComboFix 07-08-14.4 - “Marcin” 2007-08-19 22:15:33.1 - FAT32 x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.48.1045.18.285 [GMT 2:00]

* Created a new restore point

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

C:\Program Files\video activex access

C:\Program Files\video activex access\iesmin.exe

C:\Program Files\video activex access\iesplg.dll

C:\Program Files\video activex access\imsmn.exe

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-07-19 to 2007-08-19 )))))))))))))))))))))))))))))))

2007-08-19 22:12 51,200 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-08-19 14:36

2007-08-19 14:34

2007-08-19 12:56

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-08-19 22:18 78056 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx

2007-08-19 22:18 6825760 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat

2007-08-19 22:18 31008 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat

2007-08-19 22:18 192716 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx

2007-07-08 16:27 --------- d-------- C:\DOCUME~1\Marcin\DANEAP~1\Media Player Classic

2007-07-08 16:26 --------- d-------- C:\Program Files\Real Alternative

2007-07-08 16:26 --------- d-------- C:\Program Files\Media Player Classic

2007-07-08 16:26 --------- d-------- C:\DOCUME~1\Marcin\DANEAP~1\Real

2007-07-06 19:40 --------- d-------- C:\Program Files\Gadu-Gadu

2007-06-26 16:15 661504 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\wininet.dll

2007-06-26 15:57 851968 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\vgx.dll

2007-06-26 08:10 1104896 --a------ C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll

2007-06-26 08:10 1104896 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\msxml3.dll

2007-06-19 15:32 282112 --a------ C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll

2007-06-19 15:32 282112 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\gdi32.dll

2007-06-14 20:11 96768 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\inseng.dll

2007-06-14 20:11 616448 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\urlmon.dll

2007-06-14 20:11 55808 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\extmgr.dll

2007-06-14 20:11 532480 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstime.dll

2007-06-14 20:11 474112 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\shlwapi.dll

2007-06-14 20:11 449024 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtmled.dll

2007-06-14 20:11 39424 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\pngfilt.dll

2007-06-14 20:11 357888 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtmsft.dll

2007-06-14 20:11 3079680 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll

2007-06-14 20:11 251392 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\iepeers.dll

2007-06-14 20:11 205312 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtrans.dll

2007-06-14 20:11 16384 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\jsproxy.dll

2007-06-14 20:11 151552 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdfview.dll

2007-06-14 20:11 1494528 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\shdocvw.dll

2007-06-14 20:11 146432 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\msrating.dll

2007-06-14 20:11 1055744 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\danim.dll

2007-06-14 20:11 1023488 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\browseui.dll

2007-06-14 16:07 18432 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedw.exe

2007-06-13 15:23 1034752 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe

2007-06-13 15:23 1034752 --a------ C:\WINDOWS\explorer.exe

2007-05-22 21:34 2378 --a------ C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\PackageStore\SkuStore.bin

2007-05-22 21:33 8972 --a------ C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\Config\Cntstore.bin

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]

“{CC18AE76-7E65-4258-A193-9EA0C52DA6B8}”= C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesbpl.dll []

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{CC18AE76-7E65-4258-A193-9EA0C52DA6B8}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“LaunchApp”=“Alaunch” []

“SynTPEnh”=“C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe” [2005-07-20 15:05]

“IMJPMIG8.1”=“C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.exe” [2004-08-04 20:00]

“MSPY2002”=“C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe” [2004-08-04 20:00]

“PHIME2002ASync”=“C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe” [2004-08-04 20:00]

“PHIME2002A”=“C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe” [2004-08-04 20:00]

“RemoteControl”=“C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe” [2004-11-02 20:24]

“igfxtray”=“C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe” [2005-11-28 13:55]

“igfxhkcmd”=“C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe” [2005-11-28 13:52]

“igfxpers”=“C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe” [2005-11-28 13:55]

“eDataSecurity Loader”=“C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe” [2005-12-27 15:50]

“ADMTray.exe”=“C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe” [2005-10-24 16:45]

“ntiMUI”=“C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe” [2005-05-11 17:15]

“AzMixerSel”=“C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe” [2005-12-20 16:02]

“RTHDCPL”=“RTHDCPL.EXE” [2006-06-27 15:54 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

“SkyTel”=“SkyTel.EXE” [2006-05-15 19:04 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]

“BluetoothAuthenticationAgent”=“bthprops.cpl” [2004-08-04 20:00 C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl]

“ePower_DMC”=“C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe” [2006-01-17 18:28]

“Acer ePower Management”=“C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe” [2006-01-16 11:58]

“LManager”=“C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe” [2006-07-20 22:15]

“eRecoveryService”=“C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe” [2006-01-24 18:00]

“kis”=“C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe” [2006-03-24 19:09]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe” [2007-03-14 03:43]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 20:00]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 04:44:06]

BTTray.lnk - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2006-01-17 10:45:32]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

“{70d17a5f-ef27-4295-90f5-20ad6f24834f}”= C:\WINDOWS\system32\tmxxxh.dll [2005-01-14 02:14 12288]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

“appinit_dlls”=C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

R0 UBHelper;UBHelper;C:\WINDOWS\system32\drivers\UBHelper.sys

R1 OsaFsLoc;OsaFsLoc;??\C:\WINDOWS\system32\drivers\OsaFsLoc.sys

R2 int15.sys;int15.sys;??\C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\int15.sys

R2 osaio;osaio;??\C:\WINDOWS\system32\drivers\osaio.sys

R2 osanbm;osanbm;??\C:\WINDOWS\system32\drivers\osanbm.sys

R3 DKbFltr;Dritek Keyboard Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\DKbFltr.sys

R3 EMSCR;EMSCR;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\EMS7SK.sys

R3 ESDCR;ESDCR;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ESD7SK.sys

R3 ESMCR;ESMCR;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ESM7SK.sys

R3 hwcdcmdm0;HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys

R3 hwusbapp;HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ewusbapp.sys

R3 hwusbser;HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ewusbser.sys

R3 NdisFilt;OSA NdisFilter Protocol;C:\WINDOWS\system32\Drivers\NdisFilt.sys

S3 Cam5603D;Acer OrbiCam;C:\WINDOWS\system32\Drivers\BisonCam.sys

S3 usbscan;Sterownik skanera USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys

S3 USBSTOR;Sterownik magazynu masowego USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS

*Newly Created Service* - INT15.SYS

**************************************************************************

catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-08-19 22:19:08

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

Completion time: 2007-08-19 22:20:59 - machine was rebooted

C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2007-08-19 22:21

— E O F —

Złączono Posta : 19.08.2007 (Nie) 22:32

Czy o to “jessika” chodzilo?do czego Wy mnie tu namawiacie-to jakies czary sa! !!

Wygląda na to, że ComboFix samoczynnie usunął tę infekcję.

Pozostało tylko trochę zmienić w rejestrze:

To wszystko. Ja nic tu więcej w logu podejrzanego nie widzę.

Jeśli zaś chodzi o wklejanie logów do postu, to trzeba zrobić tak:

[*quote]tu dajesz Twój log[*/quote]

gwiazdki * oczywiście usuwasz. :slight_smile:

jessi

marcinatm proszę zastosować się do polecenia Gutek2222 odnośnie tagowania logów. Używasz opcji Zmień. Czytaj też przyklejone tematy w tym dziale.