System nie wykrywa karty dźwiekowej?


(Dizzy9) #1

Otóż tak.Sformatowałem kompa i instaluję sterowniki do karty dźwiękowej,wszystko jest w porządku gdy pojawia się wiadomość "Waiting for audio driver to be ready"i zawsze zatrzymuje się na 94%!Sytuacja dziwi tym bardziej że sterowniki ostatnio(też po formacie)działały a nie zmieniałem(nawet nie otwierałem kompa)karty dźwiękowej.

Może log coś pomoże:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:49:48, on 2008-09-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdm2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CmiRemoveDir] C:\WINDOWS\CMIRMR~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Speaker Configuration] C:\PROGRA~1\C-Media\WIN_ME\Setup.exe /SPEAKER

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] "C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz plik wideo we Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe


--

End of file - 2847 bytes

A na dokładkę Combo Fix

ComboFix 08-09-05.02 - Bla Bla 2008-09-06 19:58:00.1 - NTFSx86

(matfeusz) #2

co to za karta dźwiękowa? :expressionless:


(huber2t) #3

fix w hijackthis

Poza tym czysto w logach