System sam się zamyka kodem stanu 204


(Arche1) #1

Od niedawna zaczyna pojawiać się u mnie na monitorze okienko zamykania systemu z takim tekstem;

[Trwa zamykanie systemu. Zapisz rozpoczęte prace i wyloguj się. Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Zamknięcie zostało zainicjowane przez ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM]

Poniżej pojawia się czas do zamknięcia i odlicza od minuty w dół a potem to już tylko płacz i zgrzytanie zębów. W okienku oprócz tego komunikatu i zegara pojawia się jeszcze wiadomość;

[Proces systemowy

"C:\WINDOWS\system32\services.exe"

został nieoczekiwanie zakończony z

kodem stanu 204. System zostanie zamknięty i uruchomiony ponownie.]

Robiłem skany avastem, nodem, spybotem, ad-aware i nic wciąż to samo. Czy brakuje mi jakiejś łaty systemowej? Proszę o pomoc. Jeśli potrzebne będą logi z HJT proszę o info. DZIĘKI.


(qrczak13) #2

Pobierz Windows Worms Doors Cleaner, ustaw znaczki na zielono, Netbios może być na żółto.

Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Wklej logi HJT + SilentRunners.


(Andre Pl0) #3

Miałem podobny problem system wyłączał się " zamykanie systemu" bez jakiegos konkretnego powodu podaczas pracy.sakanowalem wszystkimi antywirusami i tego typu programami , później przez przypadek zmieniłem klawe ,i widocznie zwarcie jakieś miała i to byl powod tego :stuck_out_tongue: a logi daj napewno cos sie wyczyta z nich :slight_smile:


(Arche1) #4

daje loga z HJT

[Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:30:54, on 2007-05-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Daemon Tools 4.0.8 (wirtual)\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\HiJack This\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe Reader 7.0.5\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\BEZPIE~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] C:\WINDOWS\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Daemon Tools 4.0.8 (wirtual)\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 7931018218

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D51FC06F-CA90-4868-AEB5-BD6ED8430291}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

]


(Joan Sunshine) #5

usuń plik na czerwono ręcznie z dysku, wpisy skasuj w hijacku

Daj loga z Rootkit Revealer

Zamknąłeś porty WWDC?